Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ŽÁKOVÁ Michaela, PhDr., Ph.D.Postdoktorandka oddělení dějin raného novověku

E-mail: zakova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 244


Odborné zaměření:
dějiny šlechtických elit 18. a 19. století, dějiny žen a gender history, dějiny filantropie, dějiny habsbursko-lotrinské dynastie, dějiny dámského automobilismu

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2019: Ústav světových dějin FF UK, rigorózní řízení
2013–2019: Ústav světových dějin FF UK, obor Historie/Obecné dějiny, doktorské studium. Téma disertační práce: Tereziánský ústav šlechtičen na Pražském hradě (školitel: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.)
2011–2013: Ústav světových dějin FF UK v Praze, obor Historie, navazující magisterské studium, specializace Dějiny novověku se zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů. Téma diplomové práce: Kauza Wölfling. Rezignace Leopolda Ferdinanda Toskánského na hodnost arcivévody a jeho život v postavení řadového občana
2008–2011: FF UK v Praze, obor Historie, bakalářské studium. Téma bakalářské práce: Arcivévoda Leopold Ferdinand Toskánský

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.
2016: týdenní badatelský pobyt v Landesarchiv Steiermark, Štýrský Hradec
2015: třítýdenní badatelský pobyt v Tiroler Landesarchiv, Innsbruck
2014: semestrální badatelský pobyt na Universität Wien (program Aktion)
2011–2012: dvousemestrální studijní a badatelský pobyt na Universität Wien (program Erasmus)

Granty, projekty
2019: Národní technické muzeum, NAKI II (2016–2022), České století motorismu, DG18P02OVV051 (členka řešitelského týmu)
2015–2016: Vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, K úloze a významu filantropie ve šlechtickém prostředí. Nadace pro šlechtičny v habsburské monarchii, FF_VG_2015_056 (hlavní řešitelka)

Popularizační činnost
Publikování v časopise Dějiny a současnost

Bibliografie