Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

VYSKOČIL Aleš, Mgr., Ph.D.Vědecký pracovník oddělení dějin 19. století (pobočka Brno);
zástupce vedoucího brněnské pobočky HÚ AV ČR


E-mail: vyskocil@brno.avcr.cz
Telefon: +420 532 290 510

Odborné zaměření
správní, hospodářské a sociální dějiny 19. století se zaměřením na jeho druhou polovinu;
státní správa a byrokracie; proměna krajiny českých zemí

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1992-1999 (Mgr.): Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (obor: historie);
   téma diplomové práce: Chrlice - historie obce nedaleko Brna
2000-2007 (Ph.D.): Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (obor: české dějiny);
   téma dizertační práce: Moravský státní úředník a vrcholné Rakousko-Uhersko

Granty, projekty
2003-2006: GA ČR (člen řešitelského kolektivu, nositelem PrF UK): Vývoj české ústavnosti v letech 1627-1918
2008-2010: GA AV (řešitel): Slovník představitelů státní správy na Moravě v letech 1850-1918
2012-2018: GA ČR (člen řešitelského kolektivu, nositelem HÚ AV ČR a PřF UK): Výzkumné centrum historické geografie - Grantový projekt excelence
2018-2022: MK ČR - NAKI (vedoucí řešitelského kolektivu za HÚ, hlavní příjemce VÚV TGM, příjemce HÚ AV ČR): Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu

projekty:
Akademická encyklopedie českých dějin (projekt HÚ AV ČR, člen autorského kolektivu)
Akademický atlas českých dějin (projekt HÚ AV ČR, redaktor IV. oddílu - novověk)
České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době (projekt HÚ AV ČR, člen autorského kolektivu)
Dějiny města Brna (projekt Archivu města Brna a HÚ FF MU, člen autorského kolektivu)

Redakční činnost
člen redakční rady časopisu Slovácko
člen redakční rady časopisu Brno v minulosti a dnes
člen redakční rady internetového časopisu Klaudyán

Popularizační činnost
spolupráce s Technickým muzeem Brno
spolupráce s Úřadem městské části Brno–Jundrov

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie