Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

VOŠAHLÍKOVÁ Pavla, doc., PhDr., DrSc.Vědecká pracovnice oddělení biografických studií

E-mail: vosahlikova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 235

Odborné zaměření
dějiny všedního dne v českých zemích v 19. století a v první polovině 20. století,
biografický výzkum

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1969–1974: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, disertační práce k získání titulu PhDr. „ Slovenské politické myšlení na přelomu 19. a 20. století“

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
1993 -  tříměsíční stáž v Berlíně  a Bonnu – z prostředků ES
1998 – dvouměsíční stáž v Berlíně a Bonnu – z prostředků DAAD
1998 –2003 pravidelná měsíční stáž ve Vídni – z prostředků ÖA der W

Granty, projekty
1992–1994:  řešitelka  grantu  GA AV  ČR – Češi a Slováci – obraz druhého v kultuře a v publicistice
   na přelomu 19. a 20. století (č. 91551)
1993–1995: řešitelka grantu GA AV ČR – Všední den a životní styl české společnosti ve druhé polovině
   19. století (č. 915103)
1996–1998: řešitelka grantu GA AV ČR – Konzumní zvyklosti a vývoj české společnosti ve druhé polovině
   19. století (č. A9015602/1996)
2002–2004: řešitelka grantu GA ČR – Biografický slovník českých zemí (č. 404/02/0797)

Výuka
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha ( pravidelně dvou semestrová přednáška od roku 1998 do současnosti); Fakulta sociálních věcí Univerzity Karlovy (každoročně dvou semestrová přednáška od roku 1998 do současnosti, jedno semestrové přednášky pro kombinované magisterské studium od roku 2012 do současnosti).

Redakční činnost
vedle jednorázové redakce sborníků a monografií, dlouhodobá redakce Biografického slovníku českých zemí
(1.–15. díl - vedoucí redaktorka)
členka Vědecké rady Polského biografického slovníku

Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
členka Rady pro spolupráci s vysokými školami a spolupráci vědeckých pracovníků AV ČR
členka Oborové rady pro hospodářské a sociální dějiny FF UK
členka mezinárodní redakční rady Polského biografického slovníku (Polski Slownik Biograficzny)
členka redakčního kruhu WISOHIM (Karolinum, UK Praha)
členka Rady pracoviště HÚ AV ČR, v. v. i.
členka ediční rady HÚ AV ČR, v. v. i.
členka komise pro udílení hodnosti DrS. v oboru Obecné a české dějiny

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie 

Popularizační činnost
soustavná spolupráce s Českým rozhlasem (stanicemi Praha, Vltava, Radiožurnál, Svobodná Evropa) v rozsahu asi
40 samostatných relací ročně od 1996 do současnosti; pro Českou televizi pořady do cyklu Barvy života, Z metropole dva až tři ročně; popularizační přednášky pro Národní muzeum, Národní galerii.

Významná ocenění
Cena rektora UK 2006 za knihu Každodenní život učitele  a žák  jezuitského gymnázia