Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

VORÁČEK Emil, PhDr., DrSc.E-mail: voracek@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 293

Vědecký pracovník oddělení dějin 20. století

Odborné zaměření
dějiny Ruska 20. století, jeho sociální a ekonomický vývoj, Rusko v mezinárodních vztazích, politický a ekonomický mechanismus totalitních diktatur, ruské politické myšlení; krize demokracie a diktatury ve 20. století; československo-sovětské vztahy

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1971-1975: Filozofická fakulta UK Praha, obor historie a vedlejší obor politická ekonomie, diplomová práce
   Československo-sovětské zbrojní obchody a technické kontakty 1935-1938
1976 – PhDr.: Filozofická fakulta UK Praha, rigorózní práce Československo-sovětské zbrojní obchody
   a vojensko-technická spolupráce 1935-1938
1981 – CSc.: kandidátská disertační práce Československo-sovětské hospodářské vztahy 1945-1948.
2002 – DrSc.: doktorská disertační práce Eurasijství v ruském politickém myšlení. Osudy jednoho z porevolučních
   ideových směrů ruské meziválečné emigrace

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
hostující badatel a lektor v řadě zemí mimo jiné v Německu, Velké Británii, Belgii, Rakousku, Japonsku, Tchajvanu
a Rusku. Pravidelné badatelské pobyty v Rusku a Německu. Dlouhodobý pobyt v Rusku.

Granty, projekty
Od roku 1990 se zúčastnil badatelsky nebo jako koordinátor více než deseti národních projektů, dvou mezinárodních.
Z nejvýznamnějších projektů v posledních pěti letech vedl, resp. byl jejich řešitelem: Stalin a sebedestrukce bolševiků. Formování stalinského systému moci v SSSR 1932-1939; VKS(b), Kominterna a KSČ 1929-1943“, vědecká edice dokumentů; Krize evropské demokracie a Československo v první polovině 20. století ; Rossija i Čechija. Torgovye i ekonomičeskije svjazi. 90 let  (2011-2014, VŠE); Československo- sovětské vztahy 1918-1948 (HÚ AV ČR)).

Výuka
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie 

Popularizační činnost
přednášky pro Masarykovu demokratickou akademii