Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

VOKURKA Michal, Mgr. et Bc.Doktorand oddělení dějin raného novověku

E-mail: vokurka@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 260


Odborné zaměření
šlechta v 17. a 18. století, historická krajina a krajinotvorba, historická geografie

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2012–2015: FF UK, bakalářské studium (historie), Julius Jindřich Sasko-Lauenburský (1586 – 1665). Budovatel vojenské kariéry, pozemkového dominia a osmého divu světa
2014–2017: FŽP ČZU, bakalářské studium (krajinářství), Identifikace reliktů krajinotvorby sasko-lauenburkého rodu na bývalém panství Zákupy
2015–2018: FF UK, magisterské studium (české dějiny), Barokní krajinotvorba. Srovnání přístupu Šliků a Sasko-Lauenburských
2018–dosud: FŽP ČZU, magisterské studium (ochrana přírody)
2018–dosud: FF UK, doktorské studium (české dějiny), Panství. Vztah aristokrata k pozemkové držbě. Sasko-lauenburští vévodové 1600-1750

Granty, projekty
2017: Rezidence sasko-lauenburských vévodů a jejich dědiček v druhé polovině 17. století, FF UK, FF/VG/2017/74

Bibliografie