Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

BOBKOVÁ-VALENTOVÁ Kateřina, Mgr., Ph.D.Vědecká pracovnice oddělení raného novověku; zástupce vedoucího a tajemník oddělení

E-mail: valentova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 236


Odborné zaměření
české dějiny ranného novověku se zaměření na církevní dějiny, především dějiny řeholních řádů; dějiny vzdělanosti
a vzdělávacích institucí, neolatinistika, dějiny školského divadla raného novověku

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1989-1996: FF UK (historie – latina)
1996-2000: doktorské studium FF UK - Ústav hospodářských asociálních dějin FF UK – Každodenní život učitele 
a žák jezuitského gymnázia

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
květen–červenec 1998: Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Erasmus
pravidelně ročně cca 3-4  týdny: Český historický ústav v Římě

Granty, projekty
2009-2011: GA AVČR - Postavení jednotlivce v řádových komunitách Čech a Moravy v raném novověku
2014-2016: GACR - Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích

Redakční činnost
odpovědná redaktorka Bulletinu Historického ústavu AV ČR

Výběrová bibliografie

Významná ocenění
Cena rektora UK 2006 za knihu Každodenní život učitele  a žák  jezuitského gymnázia