Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

SZAJKÓ, Vojtěch, Mgr., Ph.D.E-mail: szajko@hiu.cas.cz
Telefon: +420 602 685 403, +420 225 443 234


Vědecký pracovník oddělení biografických studií


Odborné zaměření

české a obecné dějiny novodobé (1789–1939), dějiny vojenství, dějiny vědy a techniky, dějiny habsburské monarchie, historiografie, biograficko-lexikální výzkum


Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací

2006–2009: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, obor Historie (Bc.),
téma bakalářské práce: Opavsko a prusko-rakouská válka 1866
2009–2011: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, obor Historie (Mgr.), téma magisterské práce: Prusko-rakouská válka 1866 a rakouské Slezsko
2011–2015: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny (Ph.D.), téma disertační práce: Využití železnic, pošt a telegrafu rakouskou armádou v letech 1848–1914


Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
2012: Österreichisches Staatsarchiv, Kunsthistorisches Museum Wien (studijní pobyt – OP VK 2.3 Historizace střední Evropy)
2013: Technische Universität Dresden (studijní pobyt – OP VK 2.3 Historizace střední Evropy)
2014: Österreichisches Staatsarchiv Wien (odborná stáž – OP VK 2.3 Historizace střední Evropy; studijní pobyt – SGS/7/2014 Rakouská armáda a telegrafie v letech 1848–1914)

Granty, projekty

2014: řešitel projektu SGS/7/2014 Rakouská armáda a telegrafie v letech 1848–1914, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Bibliografie

Monografie
- SZAJKÓ, Vojtěch: Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914. Praha, Epocha 2017, 368 s.
Články
- SZAJKÓ, Vojtěch: Nenaplněné ambice rakouských železnic: italské tažení c. k. armády roku 1859, Historický obzor 25, č. 5–6, 2014, s. 117–130.
- SZAJKÓ, Vojtěch – JIRÁSEK, Zdeněk: Rakouská armáda a elektrická telegrafie v letech 1848–1914, Historický obzor 26, č. 5–6, 2015, s. 110–126.
- SZAJKÓ, Vojtěch – JIRÁSEK, Zdeněk: Plukovník Karl von Tegetthoff a telegrafie ve službách c. k. Severní armády roku 1866, in: Historica Olomucensia – Sborník prací historických XL, č. 50, 2016, s. 105–127.
- SZAJKÓ, Vojtěch: Využití železnic c. k. armádou na Moravě v letech 1848–1849. 1. – 2. část, Vlastivědný věstník moravský, roč. 69, č. 2–3, 2017, s. 138–148, 220–231.
- SZAJKÓ, Vojtěch: K počátkům telegrafních jednotek rakousko-uherské armády (1883–1911), in: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 10/2017, Opava 2017, s. 125–146.

Ocenění, nominace
- 2018: prémie Miroslava Ivanova v kategorii III. za díla autorů literatury faktu do 39 let (za knihu Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914)
- 2018: Cena Akademie věd ČR v kategorii B, určené vědcům do 35 let (za knihu Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914)