Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ŠKERLOVÁ Jana, Mgr., Ph.D.E-mail: skerlova@brno.avcr.cz
Telefon: +420 532 290 510

Vědecká pracovnice oddělení dějin 20. století (pobočka Brno)


Odborné zaměření
česko-jihoslovanské a středoevropsko-balkánské vztahy, T. G. Masaryk a jižní Slované, moderní politické dějiny středoevropského prostoru, dějiny Balkánu 19.–20. století

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2009-2015 – Filozofická fakulta MU: doktorský studijní program, obor historie – obecné dějiny, dizertační práce: Věrnost za věrnost? Československo-jugoslávské politické vztahy v letech 1929–1934: Přání, rozpory, realita.
2006-2009 – Filozofická fakulta MU: navazující magisterský studijní program, obory historie (specializace dějiny mezinárodních vztahů a evropská studia) – chorvatský jazyk a literatura, obor učitelství dějepisu pro střední školy,
    závěrečná práce: Chorvatsko na cestě do Evropské unie.
2003-2006 – Filozofická fakulta MU, bakalářský studijní program, obory historie – balkanistika, závěrečná práce:
   Československo-chorvatské vztahy 1918–1938

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
únor-březen 2008: University of Zagreb, Croatia, freemover
říjen 2005 – leden 2006: University of Zagreb, Croatia, Faculty of Arts, Department of Croatian Language
   and Literature

Granty, projekty
2012–2014: členka řešitelského týmu grantu GA ČR P410/12/1136 T. G. Masaryk a Slované
2010: řešitelka Grantu děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výuka
září 2011 – dosud: Centrum zahraničních studií MU


Publikační činnost          Kompletní bibliografie