Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ŠÍSTEK František, M. A., Ph.D.Vědecký pracovník oddělení dějin 19. století

E-mail: sistek@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 289


Odborné zaměření
dějiny Balkánu (19. – 20. století): tradiční společnosti, modernizace,
nacionální identita; česko-jihoslovanské a středoevropsko-balkánské vztahy; obrazy a stereotypy druhého;
koncepce a interpretace balkánských dějin; kulturní a intelektuální dějiny

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací

1996-1999: Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha; Mezinárodní teritoriální studia – bakalářský program
    titul: bakalář (bc.); závěrečná práce: Likvidace černohorského státu v roce 1918
2000-2001: Central European University, Budapest; History of Central Europe – magisterský program
    titul: Master of Arts in Central European History with Distinction (M. A.); závěrečná práce: The Restoration
    of Montenegro in the Plans of the Montenegrin Political Representation in Exile, 1916-1922
2003-2007: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha; Sociální a kulturní antropologie – doktorský
    program (interní doktorand); titul: Ph. D.; závěrečná práce: „Naši bratři na jihu“. Obraz Černé Hory a Černohorců
    v české společnosti, 1830-2006.

Granty, projekty
2008 - 2009
Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900 – 1945, in East-central, Southeastern and Northern Europe; Centre for Advanced Study, Sofia (Bulharsko). Pozice: Junior Fellow (9 měsíců)

2009
Religions and Values: Central and Eastern European Research Network (REVACERN)
Department of Religions - University of Szeged (Maďarsko). Pozice: Grantee (6 měsíců)

Výuka 
Institut mezinárodních studií – Fakulta sociálních věd UK

Redakční činnost
Slovanský přehled – člen redakčního kruhu
  
Výběrová bibliografie

Významná ocenění
Cena Miroslava Ivanova: Čestné uznání v kategorii díla autorů literatury faktu do 39 let, (za knihu „Černá Hora – stručná historie státu“, Praha: Libri, 2007), udělil Klub autorů literatury faktu – porota k udílení literáních cen Miroslava Ivanova, Praha, 25. dubna 2008 (veletrh Svět knihy)
Wichterleho prémie 2011 pro mladé vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 35 let


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


E-mail: frantsistek@volny.cz
Phone: +420/286 882 121, extension 242
Research Fellow, Department of 19th Century History

Research Focus
History of the Balkans (19th - 20th Century): Traditional Societies, Modernization, National Identity;
Czech Relations with the South Slavs, Central European Relations with the Balkans; Images and Stereotypes of the Other; Conceptualizations of Central and Southeastern Europe; Concepts and Interpretations of Balkan History

Teaching:
Faculty of Social Sciences – Charles University, Prague

Membership in Editorial Boards
Slovanský přehled / Slavonic Review: Associate Editor