Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Sedláček Petr, Mgr.Člen řešitelského týmu projektu GA ČR č. 17-16153S [2017-2019] – RBMV X. Listiny a listy východočeských archivů z doby Václava IV.

Email: sedl.petr@gmail.com


Odborné zaměření

edice středověkých pramenů diplomatické povahy; paleografické analýzy novověkého materiálu městské správy
a kronik; městské (pozemkové) knihy města Boskovice v 18. století

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2009 – 2012  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
   Bakalářské studium, obor: Archivnictví
2012 – 2014  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
   Magisterské studium, obor: Archivnictví
2014 – současnost Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  Doktorské studium, obor: Pomocné vědy historické 

Granty
2017-2019 GA ČR – RBMV X. Listiny a listy východočeských archivů z doby Václava IV.

Bibliografie

SEDLÁČEK, Petr. FILIP, Vladimír: Boskovice v historických fotografiích a pohlednicích. Brno: Josef Filip 1938, 2015. 231 s. (rec.). Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2016, roč. 30/2016, č. 2, s. 208-209. ISSN 1211-6068.

SEDLÁČEK, Petr. MUSIL, František: Neznámé zámky Moravy a Slezska. Ostrava: Šmíra­print, 2015. 632 s. (rec.). Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2016, roč. 30/2016, č. 2, s. 207-208. ISSN 1211-6068.

SEDLÁČEK, Petr. Olomoucký archivní sborník. 13, 2015. Archivní časopis, 2016, s. 430-431. ISSN 0004-0398.

SEDLÁČEK, Petr. Paleografický rozbor tzv. kroniky Antonína Johanna Pardubského 1714–1858. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 30/2006, č. 1, s. 37-55. ISSN 1211-6068.

SEDLÁČEK, Petr. Pavel Otmar KRAFL, Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry – tendence – proměny / The editorship and editions of medieval sources of a diplomatic nature at the dawn of the 21st century. Directions – tendencies – transformations, řada C - Miscellanea, sv. 24 Praha, Historický ústav AV ČR 2016, 240 s., ISBN 978-80-7286-249-8. (rec.). : AV ČR, Historický ústav, 2016. 2 s. Český časopis historický, 2016, roč. 114, č. 2, 2016. ISSN 0862-6111.

SEDLÁČEK, Petr. Průnik kurentu do české novogotické kurzívy na příkladu boskovické rychtářské knihy 1556-1667 (1687). Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2016, roč. 30/2016, č. 2, s. 43-60. ISSN 1211-6068.

SEDLÁČEK, Petr. Pozemkové knihy města Boskovice 1694–1786. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 29/2015, č. 2, s. 79-96. ISSN 1211-6068.

SEDLÁČEK, Petr. Tzv. kronika Antonína Johanna Pardubského a přijímání měšťanů v Boskovicích v letech 1716-1858. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno: muni press, 2015, roč. 29/2015, č. 1, s. 11-25. ISSN 1211-6068.