Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ŠEBEK Jaroslav, doc. Mgr., Ph.D.E-mail: sebek@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 321

Vědecký pracovník oddělení dějin 20. století

Odborné zaměření
dějiny českých zemí 20. století v evropském kontextu; politické, sociální, církevní
a intelektuální dějiny a problematika česko-německých vztahů v moderní době až do současnosti

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1993 – ukončeno magisterské studium oboru historie na Filozofické fakultě UK v Praze, diplomová práce:
   Československý rok 1929
1999 – získání titulu Ph.D. tamtéž (disertační práce: Sudetoněmecký katolicismus na křižovatce)
2009 – docent, Filozofická fakulta MU Brno, habilitační práce: Mezi křížem a národem. Brno 2006

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
2008-2009: 2týdenní studijní pobyty v Berlíně (studium v tamních archivech)
2011-2013: 3týdenní studijní pobyty v Římě (studium ve vatikánských archivech)

Granty, projekty
 
Výuka

Filozofická fakulta MU Brno

Výběrová bibliografie

Popularizační činnost
- dlouhodobí spolupráce především s veřejnoprávními médii - s Českou televizí a Českým rozhlasem
- pravidelné publikování  v Mladé frontě a Lidových novinách
- v období 2008-2014 v České republice a také v zahraničí (Rakousko, Německo) téměř 60 veřejných přednášek,
   vystoupení a debat na různá témata 

Významná ocenění
2006 - prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky
2012 - Cena předsedy Akademie věd ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
2016 - Pamětní list předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka