Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REXOVÁ Kristina, PhDr.E-mail: rexova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 239

Odborná pracovnice oddělení historické bibliografie

Odborné zaměření
současná i retrospektivní historická bibliografie

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1979-1983: Archivnictví a pomocné vědy historické, FF UK Praha; diplomová práce: Správní aspekty odsunu Němců
a zemědělského osídlování pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Analýza odsunu Němců a zemědělského osídlování na okrese Litoměřice

Granty, projekty
členka řešitelského týmu
Bibliografie dějin Českých zemí, LM2011018, 2012-2016; informace o projektu zde
Kompletní bibliografie sta ročníků Českého časopisu historického, GA409/00/1723, 2000-2002
Kompletní bibliografie sta ročníků Českého časopisu historického, GA409/97/0683, 1997-1999

Redakční činnost
redaktorka Bibliografie dějin Českých zemí

Výběrová bibliografie
Monografie / Kolektivní monografie / Databáze
- Český časopis historický. Databáze rejstříků 110 ročníků Českého časopisu historického za léta 1895-2012.
   [databáze]. Praha 2013 (spoluautorka)
- Bibliografie dějin Českých zemí. [databáze]. Praha  2013. Dostupný z: <http://biblio.hiu.cas.cz/>. (spoluautorka)
- Bibliografie dějin Českých zemí za rok 2001. Praha 2009.  (spoluautorka)
- Bibliographie zur Geschichte der Böhmischen Länder und der Slowakei. 1997. Marburg 2007. (spoluautorka)
- Select Bibliography on Czech History. Books and Articles 2000-2004. Praha 2005. (spoluautorka)
- Český časopis historický. Bibliografický rejstřík sta ročníků Českého časopisu historického 1895-2002. Praha 2003.
  (spoluautorka)
- Select Bibliography on Czech History. Books and Articles 1990 - 1999. Praha  2000.  (spoluautorka)
Články
Česká historická bibliografie. Plány a perspektivy. Český časopis historický, 2010, Roč. 108, č. 2, s. 278-286 (spoluautorka)

Kompletní bibliografie