Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ŘEPA Milan, Mgr., Ph.D.Vědecký pracovník oddělení dějin 19. století (pobočka Brno); vedoucí brněnské
pobočky HÚ AV ČR


E-mail: repa@brno.avcr.cz
Telefon: +420 532 290 508


Odborné zaměření
dějiny Moravy v 18. a 19. století; dějiny a teorie dějepisectví; nacionalismus

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1988–1996
magisterské studium- Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor český jazyk – historie; diplomová práce
   Manipulace s pojmem demokracie v Rudém právu 1946–1948;
doktorské studium: 1996–1999 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, české dějiny; disertační práce
   Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
podzimní semestr 1999 - studijní pobyt v rámci programu Erasmus, Universität Wien

Granty, projekty
2006–2008: European Science Foundation, Representations of the Past: The Writing of National Histories
2008–2011: GA ČR, Mährer – Deutschen – Österreicher: Podoby a proměny kolektivního vědomí moravských
    Němců v 19. století
2012–2016: GA ČR, Morava na cestě k občanské společnosti. Syntéza dějin země 1740–1908
   (společně s Jiřím Malířem)

Výuka
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Výběrová bibliografie

Popularizační činnost
spolupráce s Úřadem městské části Brno–Královo Pole
spolupráce s Obecním úřadem Vřesovice

Významná ocenění
2002 Cena Josefa Hlávky
2012 Regionální cena Miroslava Ivanova – Hlavní cena