Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

RAKOVÁ Svatava, prof. PhDr., CSc.Vědecká pracovnice oddělení dějin raného novověku

E-mail: rakova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 249


Odborné zaměření 
 
obecné dějiny se zaměřením na britské kolonie v severní Americe a USA; historiografie; vybrané problémy teorie a metodologie historického bádání

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (1965-1970), diplomová práce Moravská církev ve společnosti koloniální britské Ameriky.

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
prosinec 1974–prosinec 1975: Departement SŠA i Kanady, Institut vseobščej istorii AN SSSR, výměnný pobyt v rámci smlouvy mezi ČSAV a AN SSSR
říjen-listopad 1992: J. F. Kennedy Institut für Nordamerika Studien, stip. Freie Universität Berlin
prosinec 1992-leden 1993: Huntington Library, San Marino, California
leden 1993–duben 1993: Scripps College/Claremont Colleges, Cal.
červen 1994: Princeton University, stip. CSAS 
říjen 1995–březen 1996 : UCLA, Los Angeles, stip. ACLS

Granty, projekty 
1994-1995: Americká revoluce a vznik moderního právního státu. Grant GA ČR
2003-2005: Lexikon zahraničních historiků – bohemistů. Nositel: Pánek, Jaroslav. Grant GA AV ČR

Výuka
od 1995: Institut mezinárodních studií FSV UK

Redakční činnost
členka redakční rady Folia Historica Bohemica

Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
Oborová rada SR Moderní dějiny, FSV UK
Vědecká rada ČČH

Výběrová bibliografie
          Kompletní bibliorafie