Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

PROKŠ Petr, PhDr., CSc.E-mail: proks@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 293

Vědecký pracovník oddělení dějin 20. století

Odborné zaměření 
politické dějiny konce 19. a 20. století (dějiny českých zemí, dějiny Rakousko-Uherska, dějiny Československa)

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací  
1976-1981 Filozofická fakulta UK Praha

Granty, projekty 
Edice politických programů., 2: Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické (1878-1948)

Redakční činnost
výkonný redaktor časopisu Moderní dějiny

Výběrová bibliografie
Monografie / Kolektivní monografie
PROKŠ, Petr, Konec říše Romanovců. Mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880-1917), Praha, Academia 2018. ISBN 978-80-200-2811-2
PROKŠ, Petr, Vítězové a poražení. Střední Evropa v politických plánech velmocí za Velké války a na mírové konferenci v Paříži (1914 - 1918/1919 - 1920). Praha: Naše vojsko, 2016. 274 s. ISBN 978-80-206-1610-4
PROKŠ, Petr, Diplomacie a „Velká válka“ 1914–1918/1919. Kapitoly o dějinách diplomacie za první světové války v Evropě a na mírové konferenci v Paříži. Praha: Historický ústav, 2014. 332 s. ISBN 978-80-7286-234-4
PROKŠ, Petr, Habsburkové a Velká válka 1914-1918. (První světová válka a rozpad Rakousko-Uherska 1914-1918). Praha: Naše vojsko, 2011. 286 s. ISBN 978-80-206-1203-8
PROKŠ, Petr, Konec říše Hohenzollernů. Politika císařského Německa vůči carskému a sovětskému Rusku (1914 až 1917/1918). Praha: Naše vojsko, 2010. 202 s. ISBN 978-80-206-1088-1
PROKŠ, Petr a kolektiv, České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století. Praha: Historický ústav AV ČR, 2010. 360 s. ISBN 978-80-7286-165-1
PROKŠ, Petr, Konec říše Habsburků. Střední Evropa v politice a vztazích Německa a Rakousko-Uherska 1867/1871-1918. Praha: ISV nakladatelství, 2004. 287 s. ISBN 80-86642-25-9
PROKŠ, Petr, Československo a Západ 1945-1948. Vztahy Československa se Spojenými státy, Velkou Británií s Francií v letech 1945-1948. Praha: ISV nakladatelství, 2001. 327 s. ISBN 80-85866-81-1
PROKŠ, Petr, (ed.), Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948.  Praha: Historický ústav AV ČR, 1999. 283 s. - (Edice politických programů., 2). ISBN 80-85268-88-4
PROKŠ, Petr, Politikové a vznik republiky 1914-1918. Praha: Prospektrum, 1998. 240 s. ISBN 80-7175-078-6