Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

POKORNÁ Magdaléna, doc. PhDr., CSc.Vědecká pracovnice oddělení dějin 19. století

E-mail: pokorna@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 340

Odborné zaměření
česká společnost 19. století

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací 
Studia
Po absolvování gymnázia v Milevsku (1980) jsem v létech 1980-1985 vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (specializaci čeština – dějepis). Ve své diplomní práci jsem se zabývala problematikou historického vědomí a jeho formováním v české publicistice a učebnicích v 60. létech 19. století, její podstatnou část jsem publikovala v roce 1988.
Vědecká výchova
Jako téma disertační práce jsem si zvolila (po návratu z mateřské dovolené v polovině 90. let) život a dílo literáta a žurnalisty Prokopa Chocholouška (1819-1864) a na jeho osudu jsem analyzovala jednak jeho uměleckou a publicistickou činnost a jednak na základě pramenného materiálu způsob policejní perzekuce vládě nepohodlných osob v době Bachova absolutismu. Disertační práci jsem obhájila v Historickém ústavu AV ČR v únoru 1998.
Habilitace
2009 Josef Němec. Neobyčejný muž neobyčejné ženy. Habilitační přednáška Základní mezníky ve vývoji vědeckých institucí v českých zemích (od konce 18. století do vzniku Československé akademie věd -1952)

Granty, projekty
a) Korespondence Boženy Němcové (dva granty Ministerstva kultury v létech 2002-2007)
b) Kolektivní a individuální mecenášství a kultura veřejného daru v občanské společnosti, GA AV ČR, č. IAA800150802
c) Literární cenzura v obrysech. Administrativní kontrola a regulace literární komunikace v české kultuře
    19. a 20. století, grantu číslo GAP406/10/2127, příjemcem  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., řešitelem
    Mgr. Michael Woegerbauer, Dr., poskytovatelem Grantová agentura České republiky, doba řešení 2010-2013
d) Korespondence Karla Havlíčka, GAČR 406/12/0691, Filozofická fakulta UK v Praze (Ústav českého jazyka
    a teorie komunikace), řešitelem je Doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D., doba trvání 2012-2016

Výuka
Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Redakční činnost
Český časopis historický od poloviny roku 1996 do konce roku 2013 a spolupráce při jednotlivých knihách
viz bibliografie

Výběrová bibliografie

Popularizační činnost
Česká televize (pořad Historie.cs., Český rozhlas – Vltava a Leonardo)
místopředsedkyně Společnosti Národního muzea
předsedkyně Matice české

Významná ocenění
Magnesia Littera (jako nakladatelský počin) za vydání čtyřsvazkové Korespondence Boženy Němcové;
Cena Nakladatelství Academia z knihu Josef Němec. Neobyčejný muž neobyčejné ženy, Praha 2010