Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

PITTNEROVÁ Ivana, Mgr.E-mail: pittnerova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 230

Vedoucí knihovny

Odborné zaměření    
informační služby a knihovnictví

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2002-2006: Vyšší odborná škola informačních služeb
2006-2007: Institut of Technology, Sligo
2008-2010: Filozofická fakulta UK, Ústav informačních služeb a knihovnictví

Granty, projekty
VISK 5  Retrokon – Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR, roky 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Ministerstvo kultury