Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

PÁNEK Jaroslav, prof. PhDr., DrSc., dr.h.c.Ředitel Českého historického ústavu v Římě
Vědecký pracovník oddělení raného novověku 

E-mail: panek@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 318


Odborné zaměření
dějiny raného novověku

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1965-1970: Filozofická fakulta UK - archivnictví, historie, slavistika

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
hostující profesor na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau (LS 1989)
studijní pobyty na CNRS Paříž (1994)
GWZO Berlin (1994)

Granty, projekty
v letech 1998-2005 vedení kolektivních grantů HÚ AV ČR

Výuka
Filozofická fakulta UK Praha
Filozofická fakulta MU Brno
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie 

Významná ocenění
Medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách; Zlatá medaile Univerzity Karlovy; Jubilejní medaile Univerzity Karlovy 1998; Medaile Univerzity Pardubice; Zlatá medaile Filozofické fakulty Univerzity Pardubice; člen Učené společnosti ČR, Collegia Carolina (Mnichov), Leibniz-Sozietät der Wissenschaften (Berlin), The Comenius Academic Club (New York); čestný zahraniční člen: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Polskie Towarszytwo Historyczne (Varšava); čestná medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“ (Praha) atd.

Redakční činnost
vedoucí redaktor ediční řady Opera Instituti Historici Pragae (1990-2005)
vedoucí redaktor Historica. Historical Sciences in the Czech Repulic (1994-2005)
vedoucí redaktor Českého časopisu historického (spolu s J. Peškem)
vedoucí redaktor Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma
vedoucí redaktor Biblioteca dell’Istituto Storico Ceco di Roma (s F. Šmahelem a P. Vorlem)

Členství v redakčních radách
Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, Folia Historica Bohemica, Pražský sborník historický, Sborník archivních prací, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, Studia Comeniana et historica, Středočeský sborník historický, Zpravodaj Historického klubu
člen vědecké rady časopisu Slovanský přehled

Členství v mezinárodních redakčních radách

Belaruski histaryčny ahljad (Minsk), Central Europe (Londýn), Comenius. Journal of Euro-American Civilization (New York), Historia Slavorum Occidentis (Toruň), Historický časopis (Bratislava), Nowa Polityka Wschodnia (Toruň), Österreichische Osthefte (Vídeň), Przegląd Zachodni (Poznaň), Studia Historycznoprawne (Vratislav); Scholars of Early Modern Studies (USA, národní editor za Českou republiku 1989-2000)

Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
předseda Sdružení historiků ČR - Historického klubu (1996-2002)
předseda Českého národního komitétu historiků (2002-2010)
místopředseda Akademie věd ČR (2005-2012)
členství: Český národní komitét balkanistů, Ediční rada Státního ústředního archivu, Vědecká rada Akademie věd ČR, Vědecké rady SlU v Opavě, FF a FSV UK Praha, Masarykova ústavu AV ČR, v. v. i. aj.
předseda Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru obecné a české dějiny při AV ČR (DSc.)
člen Collegia Carolina v Mnichově