Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

NĚMEČEK Jan, doc. PhDr., DrSc.Statutární zástupce ředitele Historického ústavu AV ČR
Vědecký pracovník oddělení 20. století
Vedoucí oddělení dějin 20. století

E-mail: nemecek@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 250, +420 286 892 530


Odborné zaměření 
politické dějiny 20. století (mezinárodní situace a druhá světová válka, protinacistický a protifašistický odboj); ediční činnost (Dokumenty československé zahraniční politiky 1918-1945, Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 1940-1945), edice memoárů

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací 
1982-1987: Filozofická fakulta UK Praha, obor čeština – dějepis, Pardubicko za nacistické okupace a jeho podíl na národněosvobozeneckém boji českého lidu 1939–1942
1991 – PhDr.: Filozofická fakulta UK Praha
1999 – CSc.: Historický ústav AV ČR Praha, kandidátská disertační práce Československý odboj v Polsku 1939
2001 – DrSc.: Historický ústav AV ČR Praha, doktorská disertační práce Od spojenectví k roztržce. Vztahy
    československé a polské vlády v exilu 1939–1945
2009 – doc.: Filozofická fakulta UK Praha, habilitační práce Soumrak a úsvit československé diplomacie

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.

Granty, projekty  

Výuka
Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Výběrová bibliografie

Popularizační činnost
Česká televize – Historie.cs, Český rozhlas

Významná ocenění
2003 - Nagróda Główna w Konkursie im. W. Felczaka i H. Wereszyckiego za knihu Od spojenectví k roztržce.
   Vztahy československé a polské vlády v exilu 1939-1945, Uniwersytet Jagielloński a Polske Towarzystwo
   Historyczne  – Oddział Kraków
2004 - Cena Akademie věd České republiky za mimořádný vědecký výsledek za knihu Od spojenectví k roztržce.
   Vztahy československé a polské vlády v exilu 1939-1945, Akademie věd ČR
2012 – Cena rektora Univerzity Karlovy za nejlepší vědeckou práci za rok 2012, spolu s J. Kuklíkem za knihu
   Osvobozené Československo očima britské diplomacie