Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

NĚMEČEK Jan, doc. PhDr., DrSc.



Statutární zástupce ředitele Historického ústavu AV ČR
Vědecký pracovník oddělení 20. století
Vedoucí oddělení dějin 20. století

E-mail: nemecek@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 250, +420 286 892 530


Odborné zaměření 
politické dějiny 20. století (mezinárodní situace a druhá světová válka, protinacistický a protifašistický odboj); ediční činnost (Dokumenty československé zahraniční politiky 1918-1945, Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 1940-1945), edice memoárů

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací 
1982-1987: Filozofická fakulta UK Praha, obor čeština – dějepis, Pardubicko za nacistické okupace a jeho podíl na národněosvobozeneckém boji českého lidu 1939–1942
1991 – PhDr.: Filozofická fakulta UK Praha
1999 – CSc.: Historický ústav AV ČR Praha, kandidátská disertační práce Československý odboj v Polsku 1939
2001 – DrSc.: Historický ústav AV ČR Praha, doktorská disertační práce Od spojenectví k roztržce. Vztahy
    československé a polské vlády v exilu 1939–1945
2009 – doc.: Filozofická fakulta UK Praha, habilitační práce Soumrak a úsvit československé diplomacie

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.

Granty, projekty  

Výuka
Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Výběrová bibliografie

Popularizační činnost
Česká televize – Historie.cs, Český rozhlas

Významná ocenění
2003 - Nagróda Główna w Konkursie im. W. Felczaka i H. Wereszyckiego za knihu Od spojenectví k roztržce.
   Vztahy československé a polské vlády v exilu 1939-1945, Uniwersytet Jagielloński a Polske Towarzystwo
   Historyczne  – Oddział Kraków
2004 - Cena Akademie věd České republiky za mimořádný vědecký výsledek za knihu Od spojenectví k roztržce.
   Vztahy československé a polské vlády v exilu 1939-1945, Akademie věd ČR
2012 – Cena rektora Univerzity Karlovy za nejlepší vědeckou práci za rok 2012, spolu s J. Kuklíkem za knihu
   Osvobozené Československo očima britské diplomacie