Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

MOČIČKOVÁ Jitka, Mgr. Doktorandka oddělení dějin středověku
 
E-mail: mocickova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 260


Odborné zaměření
historická geografie, historická kartografie, dějiny kartografie

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2006–2009: Filozofická fakulta UK v Praze, obor: archivnictví a pomocné vědy historické, bakalářské studium
2009–2012: Filozofická fakulta UK v Praze, obor: archivnictví a pomocné vědy historické, magisterské studium
od 2012: Filozofická fakulta UK v Praze, obor: pomocné vědy historické, doktorské studium; název práce: Dějepisné atlasy 1848–1989 a středoevropský prostor (vedoucí práce prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.)

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.
2009–2010: Università degli studi di Padova, Facoltà di lettere e filosofia, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell‘Antichità (ERASMUS)

Granty, projekty
NAKI II DG16P02H010 „Český historický atlas“ (2016–2020)

Výuka
od 2017: Katedra archivnictví a pomocných věd historických, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (externí pracovník) 

Bibliografie