Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

VEČEŘE Vojtěch, Mgr.Doktorand oddělení dějin středověku
 
E-mail: vecere@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 247


Odborné zaměření
církevní dějiny vrcholného a pozdního středověku, kázání vrcholného a pozdního středověku, teorie sociální komunikace, ediční zpracování středověkých kazatelských rukopisů a středověkých listin

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2010 – 2014: Filozofická fakulta UK v Praze, bakalářské studium, obor: Historie (téma práce: Litomyšl Alberta ze Šternberka)
2014 – 2017: Filozofická fakulta UK v Praze, navazující magisterské studium, obor: Historie – České dějiny v evropském kontextu (téma práce: Litomyšlská kázání Jindřicha z Vildštejna)

Popularizační činnost
2015: „Nově objevený graduál“ (výstava nově nalezeného dvoufolia pozdně gotického graduálu ze sbírek Městské galerie Litomyšl) – mediální prezentace výstavy.
2016: „Sedm věží : Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016)“  (výstava pořádaná Filosofickým ústavem AV ČR, v.v.i. a Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i.) – výstavní komisař.
2016: „Václav IV. : Útěk do křivoklátských lesů“ a „Václav IV. : Druhá tvář českého krále“ (dokumentární filmy vytvořené Národním památkovým ústavem – Územní památkovou správou v Praze ) – spolupráce na tvorbě scénáře a produkce.

Výběrová bibliografie