Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

BUŇATOVÁ Marie, Mgr., Dr. phil.Vědecká pracovnice oddělení dějin raného novověku

 
E-mail: bunatova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 244


Odborné zaměření
hospodářské dějiny; obchod českých zemí v raném novověku, zejména zahraniční obchod a finančnictví v předbělohorském období; dějiny Židů v českých zemích a střední Evropě (hospodářské, sociální a kulturní dějiny); soužití Židů a křesťanů

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1989–1997 Filozofická fakulta UK v Praze, obor historie, magisterské studium
2003–2009 Universität Wien, Institut für Geschichte, doktorské studium, disertační práce Die Prager Juden in der Zeit vor der Schlacht am Weiβen Berg. Handel und Wirtschaftsgebaren der Prager Juden im Spiegel des Liber albus Judeorum 1577–1601 (práce vedena prof. Thomasem Winkelbauerem a prof. Klausem Lohrmannem)

Zahraniční studia, stáže, stipendia
2003–2009 Universität Wien, Institut für Geschichte (doktorské studium)
2015            Český historický ústav v Římě (stáž 2 týdny)


Granty, projekty

Řešené tuzemské granty:
GA ČR 16–09489S Zahraniční obchod mezi Prahou a Itálií v předbělohorské době – hlavní řešitelka projektu (2016–2018)
GAČR P405/10/2415 Přeshraniční obchodní kontakty a mobilita pražských křesťanských a židovských obchodníků v předbělohorském období (1575–1618) – hlavní řešitelka projektu (2010–2013)

Účast na mezinárodních projektech:
Projekt Geschäftsleben und Frauenrechte. Die wirtschaftliche, rechtliche und sozio-religiöse Lage jüdischer und christlicher Frauen in Österreich, Kroatien und der Tschechischen Republik (13. bis 16. Jh.) – spoluřešitelka mezinárodního projektu, vedeného Institutem für jüdische Geschichte Österreichs in St. Pölten (Rakousko) (2004-2005)
Projekt Bohemia, Moravia et Silesia Judaica, koordinátorka a spoluřešitelka mezinárodního projektu, vedeného Institutem für jüdische Geschichte Österreichs in St. Pölten (1999-2003)

Výuka
Ústav historických věd, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice.
Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Členství v odborných společnostech
Členka Sdružení historiků ČR

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie