Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

MARKOVÁ Markéta, PhDr., Ph.D.Odborná pracovnice úseku historické bibliografie

E-mail: markova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 305

Odborné zaměření
Otázky současné i retrospektivní historické bibliografie

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2006-2017: FF UK Praha, Archivnictví a pomocné vědy historické, disertační práce: Hranice a hraničení ve středověké střední Evropě
1999-2005: FF UK Praha, Archivnictví – historie, diplomová práce: Hranice Čech v přemyslovském období

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
2004-2005: Universität Wien

Granty, projekty
členka řešitelského týmu Bibliografie dějin Českých zemí, LM2011018, 2012-2016; informace o projektu zde

Redakční činnost
redaktorka Bibliografie dějin Českých zemí

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie