Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

MAKARIUSOVÁ Marie, PhDr.Odborná pracovnice; vedoucí oddělení biografických studií

E-mail: makariusova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 602 685 403, +420 225 443 234


Odborné zaměření
biograficko-lexikální výzkum a jeho metodologické problémy; vývoj novodobébiografické lexikografie v širších kulturních souvislostech

Vystudované programy, školy
1975-1980 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (MU) Brno, obory archivnictví-historie; 
rigorózum 1981, práce Dějiny českého diplomatáře
 
Výběrová bibliografie
spoluautorka a redaktorka:
Biografický slovník českých zemí  1-15. (A-Enz) Praha: Historický ústav AV ČR; Libri,
od 2004 –2012.

vedoucí redaktorka:

Biografický slovník českých zemí  16- (Ep-) Praha: Historický ústav AV ČR, Academia - Historický ústav, 2013-

Kolektivní práce:

Biografický slovník českých zemí. Heslář. Část 1.– 4. Praha: Historický ústav AV ČR, 1997-2000
   (s J. Novotným, J. Brabencovou, G. Novotným)
Biografický slovník českých zemí. Ukázkový sešit. Praha: Historický ústav AV ČR 2001 (s týmiž)
Metodické problémy moderní biografistiky, M. Makariusová – P. Vošahlíková (eds.), Praha, Historický ústav 2010
Zastoupení technické inteligence a podnikatelů v Biografickém slovníku českých zemí a Österreichisches
    Biographisches Lexikon, In: X. sjezd českých  historihů 2, Ostrava 2011; s. 163-168
M. Makariusová, –  J. Martínek, Francouzské ohlasy v Biografickém slovníku českých zemí. In: B. Ferenčuhová
   a kol., Biografia a historiografia. Slovenský, český a francúzsky pohľad, Bratislava 2012, s. 107-118


Kompletní bibliografie