Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

LUŇÁKOVÁ Ludmila, Mgr.Doktorandka oddělení dějin středověku


E-mail: lunakova@brno.avcr.cz
Telefon: +420 532 290 504


Odborné zaměření
dějiny knížecích Čech se zaměřením na význam církevních svátků pro tehdejší společnost, výzkum narativních pramenů

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2008 – 2014: Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Obory: Historie a Učitelství historie pro střední školy
Specializace: Středověk
Diplomová práce: Mocenské akty v čase a prostoru Kosmovy kroniky
2014 – do teď: Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Doktorské studium
Specializace: České středověké dějiny
Téma disertační práce: Sváteční dny v knížecích Čechách

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.
2013 – Universität Basel, program Erasmus
2018 – Universität Wien, IfÖG, měsíční stipendium pro mladé badatele

Výuka
Historický ústav Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Popularizační činnost
Svatby ve vrcholném středověku (svatba sestry Karla IV.), Doba Karlova. Populárně-naučná konference o velkých i malých dějinách 14. století. Brno – Špilberk 12. 3. 2016.

Bibliografie