Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

KYNCL Vojtěch, PhDr., Ph.D.


Výběrová bibliografie


KYNCL, Vojtěch: Akce Ležáky. Miřetice 2002, 87 s. (Středoškolská odborná činnost, 1. místo kraj Pardubice 2002), ISBN 8023895850.

KYNCL, Vojtěch: Ležáky. Obyčejná vesnice, Silver A a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády. Pelhřimov 2008 (FF Jihočeské univerzity), 295 s.

KYNCL, Vojtěch: Obraz Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky v Československém časopise historickém padesátých let, s. 75-80, in: Bohumil JIROUŠEK (ed.): Proměny diskursu české marxistické historiografie (Kapitoly z historiografie 20. století), České Budějovice 2008.

KYNCL, Vojtěch: Případ „Wolfram“ symbolem „konečného řešení“ i nedůsledné justice?, Bulletin Muzea romské kultury, Brno 2011, s. 140-147. 

KYNCL, Vojtěch: Ležáky v paměti tří generací, Nymburk 2011 (Ministerstvo kultury ČR a Památník Lidice), 68 s.

KYNCL, Vojtěch: Bez výčitek… Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha. Praha, Historický ústav 2012, (= Práce Historického ústavu, Opera Instituti Historici Pragae, řada A – Monographia, sv. 40), 416 s.

KYNCL, Vojtěch: Velitel kolínského gestapa Paul Feustel. Dopadený válečný zločinec, in: Východočeský sborník historický 19/2011.

KYNCL, Vojtěch: Heinz Barth a Oradour sur Glane mezi justicí a politikou, in: Východočeský sborník historický 22/2012, (s. 1-26). 

KYNCL, Vojtěch: Pachatelé „bez výčitek“, in: Sborník Spolku akademiků Židů,
Praha 2013 (25 s.).

KYNCL, Vojtěch: Ležáky, in: Historický kaleidoskop, číslo 3-4/2012, s. 95-101.

KYNCL, Vojtěch: Rodinné vzpomínky na válečný zločin, in: Válečný rok 1942 (sborník ze sympozia), Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2013 (25 s.).

KYNCL, Vojtěch: Stroje na smrt. Nacistická technologie končeného řešení, Nakladatelství Epocha ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., Praha 2014, 304 s.

Místní akční skupina Hlinecko, Život a historie vypálených obcí aneb „Znáte nás“? Hlinsko 2014, 112 s. – spolupráce na přípravě

KYNCL, Vojtěch: EUROPE IN THE HIGHEST GERMAN EXPANSIONISM, DECEMBER 1942, in: Eva Semotanová et alii, Frontiers, massacres and replacement of populations in cartographic representation, Institute of History, 2015.

KYNCL, Vojtěch: NATIONAL-SOCIALIST VISIONS OF EUROPE FOR THE YEAR 1965, in: Eva Semotanová et alii, Frontiers, massacres and replacement of populations in cartographic representation, Institute of History, 2015.

KYNCL, Vojtěch: „New Europe“ – the Nazi Plan from the Perspective of Resettlement of Nations. The origins of the Nazi „New Europe“, in: Zlatica Zudová-Lešková et Alii, Resettlement and extermination of the Populations. A syndrome of Modern History, Prague 2015, s. 259-280.

* KYNCL, Vojtěch: Lidice. Zrození symbolu, Praha 2015, s. 604 s.


KYNCL, Vojtěch – PADEVĚT, Jiří (edd.) - CHVOJKOVÁ, Kamila. - ŠMEJKAL, Pavel. - VONDRKA, Adolf, Ležáky a odboj ve východních Čechách, Academia a Památník Lidice, 2016. 268 s.

Akademická encyklopedie českých dějin. 4. D-G – v kolektivu autorů KYNCL, Vojtěch.


* Monografie Lidice. Zrození symbolu byla
vybrána do celonárodního hodnocení výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace Pilíř II, jako excelentní výsledek (významná publikace) Historického ústavu AV ČR za léta 2011-2015.