Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.


KYNCL Vojtěch, PhDr., Ph.D.


Účast na mezinárodních konferencích (výběr)


Londýn, The Challenging history, 23. - 25. února 2012, Londýn, City University London, Family History as a Foundation of the Memory of a Nation.

Minsk, IV. International Conference „The destroyed villages in Europe 1938-1945“, 15. -17. května 2012, Minsk, Běloruské Muzeum historie Velké vlastenecké války a Ministerstvo kultury Běloruské republiky, The Remembering in the Ruins.

Kodaň, Remembering for the Future, 25. – 27. 4. 2012, Kodaň, European Commission,

Istanbul, Lidice. Tragedy, Revenge, Reconciliation 1942-2012, 22. - 25. dubna 2012, Istanbul Bilgi University, Konzulát České republiky v Turecku.

Jena, Toward a New Moral World Order. Menschenrechtspolitik und Völkerrecht seit 1945, 28. - 30. červen 2012, Dornburg, Friedrich Schiller University Jena.

Marburg, Regarding the Past: Agency, Power and Representation, 1. - 3. října 2012, Marburg, Center for Near and Middle Eastern Studies, „With and Easy Conscience. The Nazi-perpetrators after the assassination of Reinhard Heydrich between justice and family history“.

Ženeva, Sympozium: Od Štefana Luxe po vyhlazení Lidic. Uvaha na téma Politické oběti a martyria, Ženevská univerzita v Uni Mail a Jean Calvin Center, 9. - 11. 3. 2013.

Boston, Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, 20. - 25. 11. 2013, The Places of Negative History in Czechoslovakia beyond 1989.

Ravensbrück, Ravensbrueck Memorial/ Brandenburg Memorial Foundation; Center for Research on Anti-Semitism, Technical University Berlin; Department of History (Chair for German History of the 20th Century with a focus on National Socialism), Humboldt University Berlin in cooperation with Muthesius University in Kiel and the Berlin Weissensee School of Art), 24. – 28. 8. 2015