Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

KYNCL Vojtěch, PhDr., Ph.D.


Vědecký pracovník oddělení 20. století 

E-mail: kyncl@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 321


Odborné zaměření
doba nacionálně-socialistického režimu, druhá světová válka, poválečné dějiny střední Evropy
s ohledem na dopady nacistické perzekuce

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2002-2007: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice, obor historie/germanistika pro SŠ
2008 – PhDr.: rigorózní práce Ležáky. Obyčejná vesnice, Silver A a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády.
2007-2010: doktorský studijní program České dějiny, Filozofická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích,
2010-2011 – Ph.D.: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, disertační práce Nacistický teror druhého stanného práva
    v pramenech poválečné justice. Zločiny 20. pluku pořádkové policie Böhmen po atentátu na Reinharda Heydricha.
2008-2011 – člen doktorského programu Filozofické fakulty Friedrich Schiller Universität Jena - Jena Center of the
   20th Century History

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
2003 (červen-srpen): Trinity College Dublin – Irská republika
2004-2006 (čtyři semestry): Filozofická fakulta Friedrich Schiller Universität Jena – Německo
2006-2007 (dva semestry): Filozofická fakulta Humboldt Universität Berlin – Německo
2007 (říjen - listopad): Filozofická fakulta Passauer Universität Passau – Německo
2008-2011 (doktorský studijní program): Filozofická fakulta Friedrich Schiller Universität Jena  – Německo
2009 (červen–prosinec): Filozofická fakulta German-Canadian Institute York University Toronto – Kanada

Badatelské pobyty pravidelného rázu
Berlín, Vídeň, Mnichov, Ludwigsburg, Tel Aviv, Jeruzalém atd.
 
Výuka
Filozofická fakulta UK Praha
Fakulta sociálních věd UK Praha
Fakulta humanitních studií UK Praha

Výběrová bibliografie        

Příprava článků v tisku
Kilian Anton Rupprecht a klatovské gestapo v poválečném životě, Moderní dějiny (jaro 2017 – článek odevzdán 25 s.)
Pardubická heydrichiáda ve vzpomínkách pachatelů, Východočeský sborník historický (zima 2017 – článek odevzdán 40 s.)
Sudetoněmecká karta ve volbách 1946-1947 a kolektivní trauma, kolektivní monografie Volby 1946 (jaro 2017 – článek odevzdán 20 s.)
Lidové noviny: články Bombardování Protektorátu Čechy a Morava, Masakrování civilního obyvatelstva, Místa utrpení a žalu - koncentrační tábory, Pražské povstání, Wagnerovské finále - pochody smrti (jaro 2017 – články odevzdány 20 s.)
  
Účast na mezinárodních konferencích (výběr)

Popularizační činnost
2012-2013
Popularizační přednášky pro žáky ZŠ, studenty SŠ a veřejnost „Oběti Osvětimi a popírači holocaustu“, ve spolupráci se Střediskem společných činnost AV ČR, v. v. i. a magistráty a městskými úřady v Kraji Vysočina (Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod) a Západočeském (Plzeň, Blovice, Klatovy) a Pardubickém kraji (Pardubice, Chrudim. Dosavadní účast ve dvanácti přednáškách cca 3000 žáků a studentů.
Spolek akademiků Židů, Lidská agresivita, Praha, 26. leden 2012, 50 účastníků; Dům kultury Hronovická Pardubice, Druhé stanné právo, 10. – 11. května 2012, 600 účastníků; Oběti Osvětimi a popírání holocaustu 25. ledna 2013, 800 účastníků; Multifunkční centrum Hlinsko, Ležáky, 17. - 18. května 2012, 550 účastníků; Oběti Osvětimi, 31. ledna 2013, 550 účastníků; Městské muzeum Skuteč, 31. květen 2012, 100 účastníků; Post Bellum, 12. června 2012 Praha, Veřejná přednáška Karlovo náměstí, 80 účastníků; Židovské muzeum v Praze, 11. června 2012, Lidská agresivita, 35 účastníků; ÚSTR, Bez výčitek, Praha 14. února 2013.

Významná ocenění
2007 – Cena dr. Edvarda Beneše za nejlepší diplomovou práci
2007 – Cena děkana Filozofické fakulty Jihočeské univerzity za nejlepší magisterskou práci
2010 – Gloria Musealis MK ČR, Počin roku 2010 za expozici NKP Ležáky, spoluautor
2012 – Musaionfilm, Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod, Cena poroty pro film „Nehodni žití“, spoluautor
2013 – prémie Otto Wichterleho AV ČR
2013 – Cena Akademie věd ČR (monografie „Bez výčitek“)
2013 – Cena Josefa Pekaře (monografie „Bez výčitek“), Sdružení historiků České republiky a Pekařova společnost
           Českého ráje
Monografie Lidice. Zrození symbolu byla vybrána do celonárodního hodnocení výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace Pilíř II, jako excelentní výsledek (významná publikace) Historického ústavu AV ČR  za léta 2011-2015.