Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

KVĚTINA Jan, PhDr., Ph.D.Postdoktorand oddělení dějin raného novověku

E-mail: kvetina@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 244


Odborné zaměření
politické myšlení raného novověku a osvícenství, politické dějiny Polska a střední Evropy, republikanismus, nacionalismus, diskurzivní analýza, didaktika dějepisu a společenských věd

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2005–2008: Filozofická fakulta UK v Praze, obor: politologie, bakalářské studium
2005–2009: Filozofická fakulta UK v Praze, obor: historie, bakalářské studium
2008–2010: Filozofická fakulta UK v Praze, obor: politické teorie a současné dějiny, magisterské studium
2015: Univerzita Hradec Králové (DPS – učitel střední školy)
2011–2018: Filozofická fakulta UK v Praze, obor: politologie, doktorské studium, název práce: Republikánský mýtus polské aristokracie: Raně novověké pojetí politické identity Stanisława Orzechowského a Andrzeje Frycze Modrzewského (vedoucí práce: prof. Vratislav Doubek, Ph.D.)

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.
2013: workshop "Whither Europe? European Integration in Transformation", Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2014: Early Modern Philosophy Seminar, Institute of Intellectual History, University of St Andrews
2014: IEP-Europaeum Policy Seminar: Policy-Making inside Europe?, Brussels, Belgium
2016–2017: Somerville College, University of Oxford (Academic Visitor and Fellow-researcher)
2018: University of Łódź (visiting lectures)

Granty, projekty
2012–2015: GAČR P410/12/1136 T. G. Masaryk a Slované, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., hlavní řešitel: prof. Vratislav Doubek, PhD.
2016–2017: Jagiellonians. Dynasty, Memory and Identity in Central Europe, History Faculty, University of Oxford, hlavní řešitel: Natalia Nowakowska, PhD., Academic Visitor and Fellow-researcher
2018: Projekt „Občanský průkaz 4.0 - kompetence pro demokratickou kulturu“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008154) Univerzita Hradec Králové, odborný garant

Výuka
Ústav politologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (externí pracovník)
Metropolitní univerzita Praha
Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.
člen expertního týmu NÚV pro reformu občanského vzdělávání

Popularizační činnost
pravidelné komentáře k české politice (ČT 24, Studio 6, Český rozhlas)

Výběrová bibliografie