Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

KUČERA Martin, doc. PhDr., CSc.Vědecký pracovník oddělení biografických studií

E-mail: kucera@hiu.cas.cz  
Telefon: +420 602 685 403, +420 225 443 234Odborné zaměření
dějiny kultury 19. a 20. století

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1980-86 FF UK (dipl. Názorová reakce představitelů české tvůrčí inteligence na vypuknutí první světové války)
1986-90 aspirantura HÚ ČSAV (dis. Pokrokářské hnutí, jeho programy, organizace a rozklad. Od konce
   80. let 19. století do květnových voleb 1907)
1994 habilitace na základě práce Josef Pekař a první světová válka

Bibliografie
Rakouský občan Josef Pekař
Pražský Maigret. Osobní zápas legendárního kriminalisty
Kultura v českých dějinách 19. století. Ke zrodu a genezi avantgard
Tázání po dějinném
Karel Berman. Kronika života operního pěvce