Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

KŘÍŽOVÁ (roz. PROCHÁZKOVÁ) Lenka, Mgr. et Bc., Ph.D. Postdoktorandka oddělení biografických studií

E-mail: krizova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 234


Odborné zaměření
české kulturní dějiny 19. století, dějiny genderu, regionální dějiny (Mladoboleslavsko, Mnichovohradišťsko)  

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2006–2011: Filozofická fakulta UK v Praze, obory Český jazyk a literatura, Historie; téma diplomové práce
  Mnichovo Hradiště 1866–1895. Každodenní život malého města ve druhé polovině 19. století 
2011–2013: Filozofická fakulta UHK,  obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví, téma bakalářské práce
  Divadelní život v Mnichově Hradišti 1833–1918  
2011–2019: Filozofická fakulta UK v Praze, doktorský studijní program České dějiny; téma dizertační práce
  Podoby a proměny vztahů mužů a žen ve druhé polovině 19. století

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
Universität Wien, 2010-2011 (1 semestr, program Erasmus)

Redakční činnost
členka redakční rady regionálního periodika Od Ještěda k Troskám

Výběrová bibliografie
Články
Lenka PROCHÁZKOVÁ, Výběrová edice z korespondence Albíny Dratvové Miladě Paulové, Práce z dějin Akademie
  věd, 2012, č. 1, s. 83–108.
Lenka PROCHÁZKOVÁ, Milý příteli Čapku! Dopisy Ignáta Herrmanna Karlu Matěji Čapku Chodovi, Literární archiv
  44, 2012, s. 107–129.
Lenka PROCHÁZKOVÁ, Svatoanenská pouť v Mnichově Hradišti jako typ městské slavnosti druhé poloviny
 19. a první poloviny 20. století, in: Východočeský sborník historický 23, 2013, s. 325–334.


Kompletní bibliografie