Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

KRAFL Pavel Otmar, prof. PhDr., Dr.Vědecký pracovník oddělení dějin středověku (pobočka Brno)

E-mail: krafl@brno.avcr.cz
Telefon: 532 290 504


Odborné zaměření

edice středověkých pramenů diplomatické povahy; dějiny církevní správy ve středověku; dějiny církevního práva ve středověku; synody a synodální zákonodárství; řeholní kanovníci sv. Augustina; česko-polské vztahy ve středověku

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1990-1995: magisterský program Historie-archivnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně,
   diplomová práce K synodálním statutům olomoucké diecéze údajně z roku 1400 a z roku 1413;
1995-1998: doktorský program České dějiny, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně,
   dizertační práce Středověké synody olomoucké diecéze

Granty, projekty
Grant GA ČR na heuristiku a zpracování části svazku RBMV VII. (2005-2007)
Grant GA ČR na dokončení a vydání RBMV VII. (2009-2010)

Redakční činnost
člen redakce Mediaevalia historica Bohemica
člen redakce Hereditas Monasteriorum (Wrocław )
člen redakce Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
člen vědecké rady sborníku Rocznik Przemyski, zeszyt Historia (Przemyśl)

Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
předseda Komise pro vydávání středověkých historických pramenů diplomatické povahy při HÚ AV ČR
člen Oborové komise pro pomocné vědy historické na FF MU Brno
člen Towarzystwa miłośników historii i zabytków Krakowa
člen Spišského dejepisného spolku
člen Oborové komise pro polskou literaturu na FF MU v Brně
člen Komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia oboru dějepis na PedF MU Brno

Výběrová bibliografie

Významná ocenění
Cena rektora Masarykovy univerzity 1995