Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

KESSLER Vojtěch, Mgr., Ph.D.Postdoktorand oddělení dějin 19. století

E-mail: kessler@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 342


Odborné zaměření

- vojenské a sociální dějiny 2. /2 19. století a 1. /2 20. Století
- koncepce Místa paměti, otázka geneze a vývoje historické paměti, pomníková kultura
- problematika německého etnika v českých zemích, otázka kolektivních identit

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2011 – 2015 UK FF, postgraduální studium, obor Historie (školitel prof. PhDr. Ivan Šedivý, Csc., disertační práce s názvem: Válečné pomníky a historická paměť. K recepci sepulkrálně-militárních památek v českých zemích z válek mezi lety 1757 - 1914)
2008 – 2011 UK FF, navazující magisterský studijní program Historické vědy, obor Historie (školitel prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., diplomová práce s názvem: Místa paměti bitvy u Chlumce: pomníky, na které se „nezapomíná“)

Granty, projekty
GA UK, č. 140213/2013, Památky německého turnerství v Čechách (hlavní řešitel)
GA ČR, č. P410/10/1273, Edvard Beneš, Němci a Německo
GA ČR, č. 14-12289S, Konstruování národní identity: Státní svátky za první Československé republiky
FF UK, PRVOUK č. P12 Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách

Výuka
od 2017 externí člen Katedry politologie a humanitních studí MUP

Redakční činnost
redaktor časopisu BELLUM 1866
 
Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie 

Popularizační činnost
- účast v pořadu České televize Historie.cs
- Dny české státnosti, o.p.s.
- Komitét pro udržování památek z války roku 1866