Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HLAVÁČKOVÁ (roz. KAŠPÁRKOVÁ) Jarmila, Mgr., Ph.D.Členka řešitelského týmu projektu NAKI II č. DG16P02M043 [2016-2020] – Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši

E-mail: hlavackova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 236

Odborné zaměření:
české dějiny raného novověku, církevní dějiny, klarisky v českých zemích, řádová historiografie

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2005–2010, Univerzita Palackého v Olomouci, česká filologie – historie
2010–2015, Univerzita Palackého v Olomouci, doktorské studium v programu České dějiny, disertace: Kláštery klarisek a františkánských terciářek v raně novověkých českých zemích

Zahraniční stáže
říjen–prosinec 2011, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Dr. Günther Findel-Stiftung
září 2012, Österreichische Nationalbibliotek
červen 2013, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

Účast v grantech a projektech
2014–2016 členka řešitelského týmu Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých
   zemích (GAČR)
od 2017 členka řešitelského týmu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši (NAKI)

Bibliografie

 „Und ist zur Gedächtnus, daß…“ Ženské františkánské kláštery a utváření paměti v kontextu nároků řádového dějepisectví, Folia historica Bohemica 30/2, 2015, s. 369‒386.

Gedächtnis und Observanz: Die Chronik des Bernard Sannig für das Znaimer Klarissenkloster, in: Heidemarie Bachhofer – Kateřina Bobková-Valentová – Tomáš Černušák (Hgg.): Monastica historica II. Ordenshistoriographie in Mitteleuropa. Gestaltung und Wandlung des institutionalen und persönlichen Gedächtnisses in der Frühen Neuzeit, St. Pölten – Praha 2015, s. 140‒168.

Klöster der Klarissen und Franziskaner-Tertiarinnen in den böhmischen Ländern zwischen den Konventualen und Observanten im Laufe der nachtridentinischen Reformen, in: István Fazekas ‒ Martin Scheutz ‒ Csaba Szabó ‒ Thomas Winkelbauer (Hgg.), Frühneuzeitforschung in der Habsburgermonarchie. Adel und Wiener Hof – Konfessionalisiserung – Siebenbürgen, Wien 2013, s. 201‒221.

Kanonizované klarisky a františkánské terciářky očima životopisců v českých zemích v raném novověku, Theatrum historiae, č. 12 (2013), s. 7‒20.

s Martinem Elbelem, Continuity and Reform: The Znojmo Poor Clares and the Bohemian Franciscan Province in the Early Modern Period, Archivum Franciscanum Historicum 105, 2012, s. 165‒196.

Reforma v ženských klášterech české františkánské provincie. Autorita a gender, Historica Olomucensia 39–2011. Sborník prací historických XXVII, Olomouc 2011, s. 63‒81.