Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ZUBÁKOVÁ (roz. JEDLIČKOVÁ) Blanka, PhDr.Doktorandka oddělení dějin 20. století

E-mail: jedlickova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 244


Odborné zaměření
sociální a kulturní dějiny v první polovině 20. století se specializací na období 1938-1948,
dějiny protinacistického odboje, gender history

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2016 Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, rigorózní řízení – studijní program: Historické vědy, obor Kulturní
   dějiny, rigorózní práce Na pozadí legendy – Neznámé pohledy na ilegální skupinu „Tři králové“
2011-2013: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, navazující magisterské studium – studijní program: Historické
   vědy, obor Kulturní dějiny, diplomová práce Ženy na rozcestí – komparace ženských osobností okolo divadla
   1939-1945
2007-2011: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, bakalářské studium – studijní program: Historické vědy, obor
  Kulturní dějiny, bakalářská práce Ženy okolo ilegálního časopisu „V boj“ 1939-1942

Téma disertační práce: Proměny ženských filmových hvězd v moderní české společnosti – Vývoj „star studies“ od 30. let do poloviny 50. let 20. století

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
2009-2010 roční studijní pobyt (Erasmus), Universität Passau

Významná ocenění
2016 – Magnesia Litera 2016 - DILIA Litera pro objev roku za knihu Ženy na rozcestí – Divadlo a ženy
   okolo něj 1939-1945
2014 – 1. místo ve studentské soutěži Nakladatelství Academia