Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

IRMANOVÁ Eva, PhDr., CSc.Vědecká pracovnice oddělení dějin 20. století

E-mail: irmanova@hiu.cas.cz 
Telefon: +420 225 443 323


Odborné zaměření
moderní dějiny Maďarska a Slovenska v kontextu střední Evropy

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1960-1965 – Filozofická fakulta UK Praha, obory čeština-dějepis-maďarština, diplomová a doktorská práce
   Funkce humoru v próze Karla Čapka
1992 – CSc.: práce Kádárismus jako fenomén socialismu

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
5. 11.–16. 12. 1992: studijní pobyt v Südost-Institut, Mnichov; měsíční studijní pobyty v Bratislavě, Historický ústav
    SAV (od 1994) a v Budapešti, MTA Történettudományi Intézete (od 1990)

Granty, projekty
1995-1997: řešitelka grantu Středoevropské univerzity Transformace idejí liberalismu v prostředí střední
   a jihovýchodní Evropy
1999-2001: řešitelka grantu GA ČR Maďarsko a versailleský mírový systém
1999-2001: řešitelka grantu AV ČR Výklad společných dějin. Fenomén nacionalismu v maďarsko-slovenských
   vztazích 19. a 20. století
2002-2003: řešitelka grantu AV ČR Maďarská menšina na Slovensku v zahraniční politice Slovenska
   a Maďarska po roce 1989
2003-2005: řešitelka grantu GAČR Maďarsko v éře sovětizace
2008-2010: řešitelka grantu AV ČR Česko(slovensko)-maďarské diplomatické vztahy 1918-1938
2016-2018: řešitelka projektu č. MTA-16-04 - MTA, Institute for History, Research Centre for the Humanities: Czechoslovak-Hungarian diplomatic and political relations 1938-1939, 1945-1948, 1956-1969 and the situation of the Hungarian minorites in Czechoslovakia

Výuka
Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie 

Popularizační činnost
spolupráce s Českou televizí a Českým rozhlasem

Významná ocenění
2010 – Důstojnický kříž Řádu Maďarské republiky za zásluhy