Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HRBEK Jiří, PhDr., Ph.D.Vědecký pracovník oddělení dějin raného novověku

E-mail: hrbek@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 242

Odborné zaměření
dějiny panovnického majestátu a šlechty v 17. a 18. století; dějiny politické teorie
v raném novověku; dějiny dvorské společnosti v raném novověku

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2000-2005 FF UK, magisterské studium (historie-politologie), České barokní korunovace
2005-2011 FF UK, doktorské studium (české dějiny), Barokní Valdštejnové v Čechách (1640-1740)

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod. 
říjen-listopad 2006: stipendium v rámci projektu Aktion (Vídeň)

Granty, projekty
2012-2014 postdoktorský grant GA ČR (Symbolické sítě valdštejnského rodu v 17. a 18. století), FF UK

Výuka
2009-2011, od 2012 externí člen Semináře raně novověkých dějin ÚČD FF UK

Redakční činnost
výkonný redaktor časopisu Folia Historica Bohemica
člen redakční rady časopisu Cornova
člen České společnosti pro výzkum 18. století

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie