Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HRACHOVEC Petr, PhDr., Ph.D.



Vědecký pracovník oddělení dějin raného novověku

Email: hrachovec@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 248


Odborné zaměření

dějiny vedlejších zemí Koruny české v pozdním středověku a raném novověku; dějiny měst, církve a klášterních institucí v pozdním středověku a raném novověku; městské kronikářství v pozdním středověku a raném novověku

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1999–2006 FF UK, magisterské studium (historie), Johanité v náboženském životě na Žitavsku v 16. století
2006-2014 FF UK, doktorské studium (české dějiny), Die Zittauer und ihre Kirchen (ca. 1300–1600)

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
2004: stipendium v rámci univerzitní výměny na Technische Universität Dresden (Sächsische Landesgeschichte)
2005/06: stipendium (Erasmus) na Universität Leipzig (Sächsische Landesgeschichte)
2007/08: doktorské stipendium programu ALTANA/Herbert-Quandt-Stiftung na Technische Universität Dresden (Sächsische Landesgeschichte)
2015/16: postdoktorské stipendium DAAD na Technische Universität Dresden

Granty, projekty
2008–2011: výzkumný záměr MSM 0021620827 „České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“ na FF UK
   v Praze (výzkumný pracovník)
2009–2011: grant GA ČR č. 404/08/0031 „Integrační a desintegrační tendence v České koruně na sklonku středověku.
    Král a stavovská společnost v Lužicích a Dolní Slezsku 1437–1526“ (spoluřešitel)
2010–2013: evropský grant EuroCORECODE „Cuius Regio. An analysis of the cohesive and disruptive forces destining
    the attachment of groups of persons to and the cohesion within regions as historical phenomenon“ European Science
    Foundation a GA ČR COR/10/E008 na FFUK v Praze (spoluřešitel)

Výuka
2010-2013: dílčí výuka v Semináři českých středověkých dějin ÚČD FF UK

Kompletní bibliografie