Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HORČÁKOVÁ Václava, PhDr.Vedoucí oddělení historické bibliografie
Odborná pracovnice oddělení historické bibliografie

E-mail: horcakova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 305


Odborné zaměření
otázky souběžné (registrující) i retrospektivní historické bibliografie a problematika automatizace knihovnických procesů

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1979-1983 FF UK Praha (obor historie), diplomová práce Opozice na českém zemském sněmu před rokem 1848
1984-1989 postgraduální studium muzeologie FF Univerzity J. E. Purkyně v Brně, závěrečná práce Okresní jednota
    musejní v Brandýse nad Labem v letech 1911-1945

Granty, projekty
Vedoucí řešitelského týmu:
- Kompletní bibliografie sta ročníků Českého časopisu historického  (GA409/97/0683, 1997-1999; GA409/00/1723,
  2000-2002)
- Bibliografie dějin Českých zemí, LM2011018, 2012-2016; informace o projektu zde

Redakční činnost
redaktorka Bibliografie dějin Českých zemí 

Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
členka Ediční rady AV ČR
členka Rady Národního úložiště šedé literatury


Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie


Významná ocenění
"Medaile Zdeňka Václava Tobolky" za významný přínos českému knihovnictví, předána 6. 9. 2016