Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HORČÁKOVÁ Václava, PhDr.Vedoucí oddělení historické bibliografie
Odborná pracovnice oddělení historické bibliografie

E-mail: horcakova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 305


Odborné zaměření
otázky souběžné (registrující) i retrospektivní historické bibliografie a problematika automatizace knihovnických procesů

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1979-1983 FF UK Praha (obor historie), diplomová práce Opozice na českém zemském sněmu před rokem 1848
1984-1989 postgraduální studium muzeologie FF Univerzity J. E. Purkyně v Brně, závěrečná práce Okresní jednota
    musejní v Brandýse nad Labem v letech 1911-1945

Granty, projekty
Vedoucí řešitelského týmu:
- Kompletní bibliografie sta ročníků Českého časopisu historického  (GA409/97/0683, 1997-1999; GA409/00/1723,
  2000-2002)
- Bibliografie dějin Českých zemí, LM2011018, 2012-2016; informace o projektu zde

Redakční činnost
redaktorka Bibliografie dějin Českých zemí 

Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
členka Ediční rady AV ČR


Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie


Významná ocenění
"Medaile Zdeňka Václava Tobolky" za významný přínos českému knihovnictví, předána 6. 9. 2016