Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HLAVAČKA Milan, prof. PhDr., CSc.Vedoucí oddělení dějin 19. století
Vědecký pracovník oddělení
dějin 19. století  

E-mail: hlavacka@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 340


Odborné zaměření

politické, sociální, hospodářské dějiny českých zemí a habsburské monarchie 1740–1918,
dějiny dopravy, dějiny samosprávy

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1974-1979: studium historie a germanistiky na FFUK v Praze
1982: PhDr. FFUK
1981-1985: aspirantura (Ústav československých a světových dějin AV ČSR (2002)
1986: CSc. Dějiny dopravy českých zemí v období průmyslové revoluce
1995: docent (české dějiny FF UK)
2006: profesor FF UK

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
1. Instituce: Institut für Wirtschaftsgeschichte, Berlin. Rok: 1990. Délka stáže: 3 měsíce 
2. Instituce: Institut für europäische Geschichte, Mainz. Rok: 1992 a 1993. Délka stáže: 4   měsíce – Thyssen-Stiftung
3. Freie Universität Berlin. Rok: 1995, 1997. Délka stáže: 1 měsíc
4. Universität Wien, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Rok: 1994, 1995. Délka stáže: 1 měsíc
5. Süd- und südosteuropa Institut Wien, Anton Gindely Forschugsstipendium. Rok: 1992. Délka stáže: 1 měsíc
6. Ludwig Maxmilian Universität München. Rok: 1996. Délka stáže: 1 týden
7. Universität des Saarlandes, Institut für Geschichte. Rok: 1994, 1995, 2003. Délka stáže: 2 měsíce
8. Universität Landau-Koblenz, Institut für Staatswissenschaft. Rok: 2003. Délka stáže: 2 týdny

Granty, projekty
Kolektivní a individuální mecenát, Grant GA AV ČR, společně s Magdalenou Pokornou (2008–2010)
Ideje - legislativa - instituce: sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939
řešitel Milan Hlavačka, spoluřešitelé Pavel Bek a Jiří Pokorný, P 410/11/2324, 2011-2013, Grant GA ČR
Historie firmy Ringhoffer 1848-1945 (Rodina a podnikání), (2014-2016), Grant GA ČR

Výuka
Ústav českých dějin UK

Redakční činnost
člen redakční rady Českého časopisu historického, Středočeského sborníku historického a Historického obzoru
člen vědecké rady časopisu Moderní dějiny


Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
člen v Rady Historického ústavu
člen dozorčí rady Slovanského ústavu AV ČR
člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
člen Oborové rady Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
člen Oborové rady historické vědy - české dějiny Filozofické fakulty UK
člen mezinárodní rady Centra pro historické bádání v novověku (Zentrum Historische Neuzeitforschung) Rakouské akademie věd
zahraniční člen Rakouské akademie věd
koordinátor rakousko-českého projektu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013

Výběrová bibliografie

Popularizační činnost
Historie.cs, Univerzita třetího věku

Významná ocenění
Hlávkova medaile