Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HANELOVÁ Věra, Mgr.Doktorandka oddělení historické bibliografie; zástupkyně vedoucí oddělení 

E-mail: hanelova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 239


Odborné zaměření
otázky současné i retrospektivní historické bibliografie

Vystudované programy, školy
2001-2004 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav historických věd, obor Archivnictví-historie
2004-2006 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav humanitních studií, obor Kulturně historická regionalistka se specializací archivnictví, diplomová práce Rod Hanelů a Fišerů: dvě české rodiny v posledních třech staletích

Granty, projekty
členka řešitelského týmu
Bibliografie dějin Českých zemí, LM2011018, 2012-2016; informace o projektu zde

Redakční činnost
redaktorka Bibliografie dějin Českých zemí

Výběrová bibliografie
Monografie / Kolektivní monografie / Databáze
Bibliografie dějin Českých zemí. Databáze literatury vydané v letech 1990 (1945) – 2010. Praha 2000 [CD-ROM] ISBN:978-80-7286-173-6 (spoluautorka)

Český časopis historický. Databáze rejstříků 110 ročníků Českého časopisu historického za léta 1895-2012. Praha 2013. [CD-ROM] ISBN:  978-80-7286-212-2 (spoluautorka)

Bibliografie dějin Českých zemí. [databáze]. Praha 2013. Dostupný z: <http://biblio.hiu.cas.cz/>. (spoluautorka)

Kompletní bibliografie