Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

DOSKOČIL Zdeněk, PhDr., Ph.D.Vedoucí oddělení biografických studií
 
Vědecký pracovník oddělení biografických studií

E-mail: doskocil@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 235


Odborné zaměření
české a slovenské dějiny po roce 1945 se zaměřením na období liberalizace komunistického režimu v 60. letech a nastupující normalizaci;  biografický výzkum s důrazem na politické a intelektuální elity KSČ; česko-slovenské vztahy; orální historie.

Vzdělání
Filozofická fakulta UK, Praha: doktorské studium České dějiny (Ph.D.).
   Téma disertace: Duben 1969: Anatomie jednoho mocenského zvratu.
Filozofická fakulta UK, Praha – Historie / Učitelství pro střední školy (PhDr., Mgr.)

Zahraniční studia a stáže
2009-2010: Ústav politických vied SAV
2002-2003: Universität Leipzig,

Výuka
Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
Technická univerzita Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Výběrová bibliografie

Popularizační činnost
Český rozhlas Plus – spolupráce na dokumentárním cyklu Portréty.

Ocenění
2004 - Cena Edvarda Beneše