Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

DOLEŽALOVÁ Eva, PhDr., Ph.D.Zástupkyně ředitele Historického ústavu AV ČR
Vědecká pracovnice
oddělení dějin středověku
Vedoucí oddělení dějin středověku
 
E-mail: dolezal@hiu.cas.cz
Telefon: +420 286 892 533, +420 225 443 307


Odborné zaměření
církevní dějiny pozdního a vrcholného středověku, soužití židů a křesťanů ve středověkých
Čechách a na Moravě, kulturní dějiny, prosopografie, digital humanities

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1990 – 1996: Filozofická fakulta UK v Praze, obor: historie – pomocné vědy historické a archivnictví, magisterské studium
1996 – 2004 – Filozofická fakulta UK v Praze, obor: pomocné vědy historické, doktorské studium, obhájení práce 2004 (práce vedena prof. Františkem Šmahelem a prof. Zdeňkou Hledíkovou), název práce: Prosopografický výzkum svěcenců pražské arcidiecéze z let 1395-1416

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.
1993 – 1994 – Universität Konstanz, Geschichte
1998 – British Academy of Sciences, měsíční stáž (London, Oxford)
1998, 2007 – Český historický ústav v Římě, dvě měsíční stáže
1996 – 1999 – Universität Konstanz, tři měsíční stáže
2001 – 2002 – Universität Bern, Geschichte, doktorandská stáž, doktorandský seminář prof. Rainera Ch. Schwingese

Granty, projekty
GA ČR P405/11/1982 „Soužití křesťanského a židovského obyvatelstva ve středověkých Čechách“ – hlavní řešitelka projektu (2011-2014)
NAKI DF12P01OVV019 „Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění prosopografických a topografických kartoték badatelů minulosti se zvláštním zřetelem k fondu Augusta Sedláčka“ – hlavní řešitelka projektu (2012-2015)

Výuka
Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (externí pracovník)
Katolická teologická fakulta Univerzita Karlovy v Praze (externí pracovník)

Redakční činnost
výkonná redaktorka Historica. Historical Sciences in the Czech Republic
výkonná redaktorka Mediaevalia Historica Bohemica
členka redakční rady časopisu Studia Mediaevalia Bohemica

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.
členka oborové rady „České dějiny“ FFUK (jmenována 7. dubna 2008)
Centrum medievalistických studií v Praze, fellow (od r. 2010)
tajemník Společnosti Husova muzea v Praze (od r. 2001)
členka redakční rady HOP (Historie – otázky – problémy) (od r. 2013)

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie 

Popularizační činnost
Dějiny církevního komunikačního prostoru ČR, Monitor
Cosmas of Prague and the Chronicle of the Bohemians, Český rozhlas
O zbožném putování napříč staletími, Katolický týdeník 
Ke Dni české státnosti - Svatý Václav a jeho tradice, ČRo Vltava - Mozaika
Česká věda nezaostává, jen je potřeba ji dělat poctivě, ČRo - Události
Skrytá tajemství vědy, ČRo Leonardo - Monitor
Odkaz Dagmar, slavné dánské královny s českými kořeny, ČRo 6
Kořeny mezináboženského soužití, TV Noe - Kulatý stůl