Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

DOLEŽALOVÁ Eva, PhDr., Ph.D.Zástupkyně ředitele Historického ústavu AV ČR
Vedoucí oddělení dějin středověku
Vědecká pracovnice oddělení dějin středověku

 
E-mail: dolezal@hiu.cas.cz
Telefon: +420 286 892 533, +420 225 443 307


Odborné zaměření
církevní dějiny pozdního a vrcholného středověku, soužití židů a křesťanů ve středověkých
Čechách a na Moravě, kulturní dějiny, prosopografie, digital humanities

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1990 – 1996: Filozofická fakulta UK v Praze, obor: historie – pomocné vědy historické a archivnictví, magisterské studium
1996 – 2004 – Filozofická fakulta UK v Praze, obor: pomocné vědy historické, doktorské studium, obhájení práce 2004 (práce vedena prof. Františkem Šmahelem a prof. Zdeňkou Hledíkovou), název práce: Prosopografický výzkum svěcenců pražské arcidiecéze z let 1395-1416

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.
1993 – 1994 – Universität Konstanz, Geschichte
1998 – British Academy of Sciences, měsíční stáž (London, Oxford)
1998, 2007 – Český historický ústav v Římě, dvě měsíční stáže
1996 – 1999 – Universität Konstanz, tři měsíční stáže
2001 – 2002 – Universität Bern, Geschichte, doktorandská stáž, doktorandský seminář prof. Rainera Ch. Schwingese

Granty, projekty
GA ČR P405/11/1982 „Soužití křesťanského a židovského obyvatelstva ve středověkých Čechách“ – hlavní řešitelka projektu (2011-2014)
NAKI DF12P01OVV019 „Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění prosopografických a topografických kartoték badatelů minulosti se zvláštním zřetelem k fondu Augusta Sedláčka“ – hlavní řešitelka projektu (2012-2015)

Výuka
Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (externí pracovník)
Katolická teologická fakulta Univerzita Karlovy v Praze (externí pracovník)

Redakční činnost
výkonná redaktorka Historica. Historical Sciences in the Czech Republic
výkonná redaktorka Mediaevalia Historica Bohemica
členka redakční rady časopisu Studia Mediaevalia Bohemica
členka redakční rady HOP (Historie – otázky – problémy) (od r. 2013)

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.
členka oborové rady „České dějiny“ FF UK (2008-2016)
Centrum medievalistických studií v Praze, fellow (od r. 2010)
tajemník Společnosti Husova muzea v Praze (od r. 2001)
členka oborové rady „Církevní a obecné dějiny“, KTF UK (od r. 2016)

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie 

Popularizační činnost
Dějiny církevního komunikačního prostoru ČR, Monitor
Cosmas of Prague and the Chronicle of the Bohemians, Český rozhlas
O zbožném putování napříč staletími, Katolický týdeník 
Ke Dni české státnosti - Svatý Václav a jeho tradice, ČRo Vltava - Mozaika
Česká věda nezaostává, jen je potřeba ji dělat poctivě, ČRo - Události
Skrytá tajemství vědy, ČRo Leonardo - Monitor
Odkaz Dagmar, slavné dánské královny s českými kořeny, ČRo 6
Kořeny mezináboženského soužití, TV Noe - Kulatý stůl