Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HOLUBEC Stanislav, doc. PhDr., Ph.D. et Ph.D.Vědecký pracovník oddělení dějin 20. století


E-mail: holubec@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 321


Odborné zaměření
sociální dějiny, historická paměť, dějiny meziválečného Československa, dějiny středovýchodní Evropy ve 20. století, historická sociologie

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1997–2003: magisterské studium (Mgr.) Historie – Sociologie; FF UK; téma diplomové práce: Společnosti státního socialismu. Pokus o historicko-sociologickou analýzu
2003–2008: doktorské studium (Ph.D.), Hospodářské a sociální dějiny; FF UK; téma disertace: Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. Historicko-sociologická analýza
2003–2008: doktorské studium (Ph.D.), Sociologie; FF UK; téma disertace: Teorie světového systému Immanuela Wallersteina

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.
10/2001–7/2003 Universität Leipzig
1/2004–6/2004 University of New York
10/2010–10/2016: Imre Kertesz Kolleg. Friedrich Schiller Universität Jena, vědecký pracovník – postdoc

Granty, projekty
Historická sociologie. Specifický výzkum Západočeské univerzity
Umbrüche zur Moderne. POST-DOC Imre Kertesz Kolleg, Friedrich Schiller Universität Jena 2010-2016
Výročí 1918: Výzkumný modul ustavování státu a jeho aktéři, Ústav státu a práva, Akademie věd ČR, 2017-2018

Výuka
Historický ústav, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové (externí pracovník)
Pedagogická fakulta, Jihočeská Univerzita (částečný úvazek)

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.
člen vědecké rady Sociologického časopisu (od 2016)
člen vědecké rady Časopisu pro Kulturní dějiny-Kuděj (od 2008)
Masarykova sociologická společnost (od 2008)

Popularizační činnost
Česká televize – Historie.cs; Český rozhlas – Rádio Wave

Výběrová bibliografie