Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

DEJMEK Jindřich, PhDr., DSc.

 

Vědecký pracovník oddělení dějin 20. století

E-mail: dejmek@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 323


Odborné zaměření

dějiny mezinárodních vztahů ve 20. století, dějiny československé zahraniční politiky, moderní dějiny anglicky mluvících zemí se zaměřením na Spojené království a USA, moderní dějiny Polska, Pobaltí a Skandinávie

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2004 – DSc.: doktorská disertační práce Nenaplněné naděje: Politické a diplomatické vztahy Československa
  a Velké Británie (1918-1938). Praha 2003
1991-1997 – Ph.D.: externí postgraduální studium moderní historie, katedra (Ústav) českých dějin, disertační
  práce Diplomat a ministr zahraničních věcí Kamil Krofta. Studie z dějin československé diplomacie 1920-1938,
  Praha 1996
1989 – PhDr.: Filozofická fakulta UK Praha
1984-1988/89: Filozofická fakulta UK Praha, obor historie, rozšířené předměty archivnictví 
 
Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
Výměnné stipendium na British Academy of Science, květen-červen 1999

Granty, projekty
Grant Grantové agentury ČR č. 409/97/0261
Grant Ministerstva zahraničních věcí ČR, č. RB 4/21/97
Grant Grantové agentury AV ČR, č. A 9015704
Grant Grantové agentury ČR č. 409/00/1589
Grant Ministerstva zahraničních věcí č. RB 4/21/02
Grant Ministerstva zahraničních věcí ČR RM 01/16/05
Grant Ministerstva zahraničních věcí ČR, RM 07/01/11

Výuka
leden 1994 – konec 1995 (4 semestry): Fakulta sociálních věd UK, Institut mezinárodních studií
září 1999 do červen 2002: Filozofická fakulta UK, Ústav světových dějin
od ledna 2013: Pedagogická fakulta UK, Katedra dějepisu a didaktiky  

Výběrová bibliografie

Významná ocenění
1999 - juniorská cena Učené české společnosti za knihu: Historik v čele diplomacie Kamil Krofta.
2003 - prémie Otto Wichterleho pro vynikající mladé vědecké pracovníky Akademie věd ČR
2003 - cena Akademie věd ČR za knihu: Československo, jeho sousedé a velmoci v XX. století.