Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

BOUBÍN Jaroslav, PhDr., CSc.Vědecký pracovník oddělení dějin středověku

E-mail: boubin@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 246


Odborné zaměření
náboženské, sociální a politické dějiny husitství, edice spisů Petra Chelčického

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1973-1979, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obory archivnictví a dějepis, diplomová práce Příspěvky
   ke správní organizaci v husitské revoluci
1980, PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, rigorózní práce Příspěvky ke správní organizaci v husitské
   revoluci
1990, CSc., Ústav československých a světových dějin ČSAV, kandidátská disertační práce Vyšší šlechta a český stát
  v době poděbradské

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
březen–květen 1992: Max-Planck-Institut für Geschichte, Göttingen, stáž

Granty, projekty
Spisy Petra Chelčického: Kapitulní a Olomoucký rukopis, GAČR, grant č. 13-31248S,
příjemce grantu: HÚ AV ČR, v.v.i., odpovědný řešitel grantu: Jaroslav Boubín, doba trvání grantu: 2013-2016

Redakční činnost
výkonný redaktor Mediaevalia Historica Bohemica

Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
člen výboru Společnosti Husova muzea v Praze

Výběrová bibliografie