Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

BLECHOVÁ Lenka, PhDr., Ph.D.Vědecká pracovnice oddělení dějin středověku

E-mail: blechova@hiu.cas.cz, tullius72@hotmail.com
Telefon: 286 882 121, linka 247


Odborné zaměření

dějiny českého středověku – edice středověkých listin – dějiny Židů ve středověku - latina

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1980-1985: FF UK, klasická filologie – čeština 
                   FF Univerzity Novi Sad, Srbsko - historie

Granty, projekty
Soužití křesťanského a židovského obyvatelstva ve středověkých Čechách (GP 405/11/1982, řešitel: Eva Doležalová

Redakční činnost
členka redakce Godišnjak Pomorskog muzeja Kotor, Černá Hora
členka redakce mezinárodního časopisu Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije. / Initial. A Review 
of Medieval Studies, Beograd

Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
členka Jednoty klasických filologů
přidružený člen Centra medievistických studií při FLÚ AV ČR¨
členka Notar. Centar za njegovanje i prezentaciju dokumentarnog nasljedja Kotora v Kotoru, Černá Hora

Výběrová bibliografie

Popularizační činnost
O Lenka Blehova Čelebić, in: Lazar Seferovič: Tragom čudesnih žena u Boki Kotorskoj, Herceg Novi 2014,
s. 196–211.

Významná ocenění
Cena „21. Novembar“ – cena za přínos výzkumu dějin města Kotoru, Černá Hora