Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

BARON Roman, Mgr., Ph.D.Vědecký pracovník oddělení dějin 19. století

E-mail: baron@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 342


Odborné zaměření
česko-polské vztahy v moderních dějinách

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
1988-1993: Jagellonská univerzita v Krakově, Plany polsko-czechosłowackiej konfederacji w latach II wojny 
   światowej (1939-1942)
1997-2001: Opolská univerzita, Działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim
  (1891-1919)

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
2005 – měsíční studijní pobyt v Krakově (the Queen Jadwiga Fund of the Jagielonian University in Cracow)
2014 – měsíční studijní pobyt v Polsku (Scholarschip of the Polish History Museum)

Granty, projekty
2013: „Česká polonistická studia v evropském kontextu“ - projekt Česko-polského fóra při Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
2014: „Česká polonistická studia v evropském kontextu II“ - projekt Česko-polského fóra při Ministerstvu zahraničních věcí České republiky

Výuka
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
Filozofická fakulta UK

Redakční činnost
člen redakčního kruhu Slovanského přehledu
člen redakční rady Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
člen redakční rady Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
člen mezinárodní redakční rady: Dzieje Najnowsze
člen mezinárodní vědecké rady: Prace Historyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
zástupce redaktora a člen redakční rady: Historia Slavorum Occidentis
   
Členství ve vědeckých, vědecko-správních radách a komisích
člen Programové rady Česko-polského fóra při Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
člen výboru a český koordinátor Polsko-české vědecké společnosti
člen výboru Sdružení historiků České republiky
člen oborové rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
člen zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku FF MU
člen zkušební komise Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie 

Popularizační činnost
Český rozhlas Ostrava