Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ANDRESOVÁ Klára, Mgr. et Mgr.Doktorandka oddělení biografických studií 
 
E-mail: andresova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 234


Odborné zaměření
dějiny raného novověku, dějiny knižní kultury, vojenské dějiny, dějiny vědy a techniky, biograficko-lexikální výzkum

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací

2008–2011: Filozofická fakulta UK v Praze, bakalářské studium, obor: Historie; téma bakalářské práce: Život žoldnéře za třicetileté války v kontextu českých zemí
2011–2014: Filozofická fakulta UK v Praze, navazující magisterské studium, obor: Informační studia a knihovnictví - specializace Knihověda; téma diplomové práce: Zámecká knihovna na Hrádku u Nechanic
2012 – 2015: Filozofická fakulta UK v Praze, navazující magisterské studium, obor: Historie – specializace České raně novověké dějiny; téma diplomové práce: Vojenské tábory v prostoru střední Evropy v letech 1550–1650
Od 2015: Filozofická fakulta UK v Praze, doktorský studijní program Informační věda; téma dizertační práce: Tištěné raně novověké vojenské příručky

Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.
2016: University of St Andrews – dvouměsíční stáž

Granty, projekty
GA UK, č. 620618/2018 Raně novověké vojenské příručky středovýchodní Evropy (hlavní řešitelka)

Popularizační činnost
Účast v pořadu ČT Historie.cs
Spolupráce na scénáři a vystoupení v pořadu televizí ČT, ARTE a ORF Defenestrace 1618
Publikování v časopise Historické války

Bibliografie