Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Seznam pracovníků

Pracovník  Telefon Pracoviště E-mail
ANDRESOVÁ SKOUPÁ Klára, Mgr. et Mgr. 225 443 234 326 andresova@hiu.cas.cz
BARÁNEK Daniel, Mgr., Ph.D. 225 443 339 139 baranek@hiu.cas.cz
BARON Roman, Mgr., Ph.D. 225 443 342 141a baron@hiu.cas.cz
BATĚK Tomáš 225 443 254,
225 443 255
107 batek@hiu.cas.cz
BINDER Filip, PhDr. 225 443 289 141a binder@hiu.cas.cz
BLECHOVÁ Lenka, PhDr., Ph.D. 225 443 247 340 blechova@hiu.cas.cz
BOBKOVÁ-VALENTOVÁ Kateřina, Mgr., Ph.D. 225 443 236 338 valentova@hiu.cas.cz
BOLOM-KOTARI Sixtus, PhDr., Ph.D. 225 443 339 139 bolom-kotari@hiu.cas.cz 
BOUBÍN Jaroslav, PhDr., CSc. 225 443 246 339 boubin@hiu.cas.cz 
BUŇATOVÁ Marie, Mgr., Dr. phil. 225 443 244 339b bunatova@hiu.cas.cz
CIBULKA Pavel, PhDr., CSc. 532 290 506 Brno
315
cibulka@brno.avcr.cz
ČEPELÁKOVÁ Hana, Mgr. 225 443 243 339c cepelakova@hiu.cas.cz
ČERNUŠÁK Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. 532 290 507 Brno
316
cernusak@brno.avcr.cz 
ČÍŽEK Petr 225 443 324 115a cizek@hiu.cas.cz  
DEJMEK Jindřich, PhDr., DSc. 225 443 323 141b dejmek@hiu.cas.cz
DOLEŽALOVÁ Eva, PhDr., Ph.D. 286 892 533,
225 443 307
344 dolezal@hiu.cas.cz 
DOSKOČIL Zdeněk, PhDr., Ph.D. 602 685 403,
225 443 235
327 doskocil@hiu.cas.cz
DRAŠNAR Vojtěch, Mgr. et Mgr. 225 443 238 329 drasnar@hiu.cas.cz
DVOŘÁČKOVÁ (MALÁ) Dana, PhDr., Ph.D. 225 443 245 339a dvorackova@hiu.cas.cz
FRIEDL Jiří, doc. PhDr., Ph.D., DSc. 532 290 509 Brno
318
friedl@brno.avcr.cz
HÁJKOVÁ Olga, Mgr. 225 443 339 139 hajkova@hiu.cas.cz
HANELOVÁ Věra, Mgr. 225 443 239 334a hanelova@hiu.cas.cz
HLADKÝ Ladislav, doc. PhDr., CSc. 532 290 503 Brno
311
hladky@brno.avcr.cz
HLAVAČKA Milan, prof. PhDr., CSc. 225 443 340 140  hlavacka@hiu.cas.cz
HOLUBEC Stanislav, doc. PhDr., Ph.D. et Ph.D. 225 443 321 159 holubec@hiu.cas.cz
HOLÝ Martin, prof. PhDr., Ph.D. 225 443 252 346 holy@hiu.cas.cz
HORČÁKOVÁ Václava, PhDr. 225 443 305 334b horcakova@hiu.cas.cz
HRACHOVEC Petr, PhDr., Ph.D. 225 443 248 341 hrachovec@hiu.cas.cz
HRBEK Jiří, PhDr., Ph.D. 225 443 242 339d hrbek@hiu.cas.cz
IRMANOVÁ Eva, PhDr., CSc. 225 443 323 141b irmanova@hiu.cas.cz 
JUST Jiří, Mgr., Th.D. 225 443 248 341 just@hiu.cas.cz
KANCÍROVÁ (roz. KUBALOVÁ) Aneta, Mgr. et Bc., Ph.D. 225 443 238 329 kancirova@hiu.cas.cz
KESSLER Vojtěch, Mgr., Ph.D. 225 443 342 141a kessler@hiu.cas.cz
KISTANOVÁ Marta, Mgr. 225 443 238 329 kistanova@hiu.cas.cz
KLIČKOVÁ Barbora, Mgr. Bc. 225 443 252,
286 887 513
347 sekretariat@hiu.cas.cz klickova@hiu.cas.cz
KOZLÍK David, Bc. 225 443 232 314 kozlik@hiu.cas.cz
KOZOHORSKÁ Jana 225 443 233 305 j.kozohorska@hiu.cas.cz
KRÁLOVÁ Jana 532 290 501 Brno
314
kralova@brno.avcr.cz
KŘÍŽOVÁ (roz. PROCHÁZKOVÁ) Lenka, Mgr. et Bc., Ph.D.                            -- krizova@hiu.cas.cz
KUČERA Martin, doc. PhDr., CSc. 602 685 403,
225 443 234
326 kucera@hiu.cas.cz
KUCHAŘOVÁ Hedvika, Mgr., Ph.D. -- -- hedvika@strahovskyklaster.cz
KVĚTINA Jan, PhDr., Ph.D. 225 443 244 339b kvetina@hiu.cas.cz
KYNCL Vojtěch, PhDr., Ph.D. 225 443 321 159 kyncl@hiu.cas.cz
LIPOLD Lukáš 225 443 317 308 správce IT
lipold@hiu.cas.cz
LUŇÁKOVÁ Ludmila, Mgr. 532 290 504 Brno
312
lunakova@brno.avcr.cz
MAKARIUSOVÁ Marie, PhDr. 602 685 403,
225 443 234
326 makariusova@hiu.cas.cz
MARKOVÁ Markéta, PhDr., Ph.D. 225 443 305 334b markova@hiu.cas.cz
MARTÍNEK Jiří, RNDr., Ph.D. 225 443 234 326 martinek@hiu.cas.cz
MIKULEC Jiří, prof. PhDr., CSc. 225 443 242 339d mikulec@hiu.cas.cz
MOČIČKOVÁ Jitka, Mgr. 225 443 260 121 mocickova@hiu.cas.cz
NĚMEČEK Jan, doc. PhDr., DrSc. 286 892 530,
225 443 250
343  nemecek@hiu.cas.cz
NĚMEČKOVÁ Lenka, Bc., DiS.  --  -- nemeckova@hiu.cas.cz
NOVÁČKOVÁ Táňa 225 443 230 315a novackova@hiu.cas.cz
NOVÁKOVÁ Tamara, PhDr. 225 443 339 139 novakova@hiu.cas.cz
NOVOTNÝ Jaroslav 225 443 337 115b novotny@hiu.cas.cz
NOVOTNÝ Gustav, PhDr., CSc. 532 290 509 Brno
318
novotny@brno.avcr.cz
PÁNEK Jaroslav, prof. PhDr., DrSc. 225 443 318 345 panek@hiu.cas.cz
POKORNÁ Magdaléna, doc.
PhDr., CSc.
225 443 340 140 pokorna@hiu.cas.cz
PROKŠ Petr, PhDr., CSc. 225 443 293 141b proks@hiu.cas.cz 
RAKOVÁ Svatava, prof. PhDr., CSc. 225 443 249 341  rakova@hiu.cas.cz 
RAŠKA Jakub, Mgr. 225 443 289 141a raska@hiu.cas.cz
REXA Jan 225 443 238 329
320 studovna
rexa@hiu.cas.cz
REXOVÁ Kristina, PhDr. 225 443 239 334a rexova@hiu.cas.cz 
RŮČKOVÁ Markéta, PhDr., Ph.D. -- -- ruckova@hiu.cas.cz
ŘEPA Milan, Mgr., Ph.D. 532 290 508 Brno
317
repa@brno.avcr.cz
SEDLÁČEK Petr, Mgr. 532 290 507 Brno
316
sedlacek@hiu.cas.cz
SEMOTANOVÁ Eva, prof. PhDr., DrSc. 225 443 237 216 semotanova@hiu.cas.cz
SLAVÍČEK Jan, PhDr., Ph.D. 225 443 339 139 slavicek@hiu.cas.cz
SMOLÍKOVÁ Lenka 532 290 500 Brno
309
sekretariat.hiu@brno.avcr.cz
SOVILJ Milan, Mgr., Ph.D. 225 443 247 340 sovilj@hiu.cas.cz
STERNECK Tomáš, Mgr., Ph.D. 387 775 070 České Budějovice sterneck@hiu.cas.cz
SYNOVCOVÁ BOROVIČKOVÁ Jana, Mgr., Ph.D. -- -- jana.borovickova@ruk.cuni.cz
SZAJKÓ Vojtěch, Mgr., Ph.D. 602 685 403,
225 443 234
326 szajko@hiu.cas.cz
ŠEBEK Jaroslav, doc, Mgr., Ph.D. 225 443 321 159 sebek@hiu.cas.cz 
ŠIMŮNEK Robert, PhDr., Ph.D., DSc. 225 443 260 121 simunek@hiu.cas.cz
ŠÍSTEK František, M. A., Ph.D. 225 443 289 141a sistek@hiu.cas.cz
ŠKERLOVÁ Jana, Mgr., Ph.D. 532 290 510 Brno
319
skerlova@brno.avcr.cz
ŠKUDRNOVÁ Jaroslava, PhDr. 225 443 241 328 skudrnova@hiu.cas.cz
ŠUBROVÁ Pavlína, DiS.  225 443 230 315a subrova@hiu.cas.cz
TÁBORSKÁ Dana, Ing. 225 443 231,
604 226 370
315 taborska@hiu.cas.cz
VEČEŘE Vojtěch, Mgr. 225 443 247 340 vecere@hiu.cas.cz
VLČEK Radomír, doc. PhDr., CSc. 532 290 502 Brno
310
vlcek@brno.avcr.cz
VOKURKA Michal, Ing. Mgr. 225 443 260 121 vokurka@hiu.cas.cz
VORÁČEK Emil, PhDr., DrSc. 225 443 293 141b voracek@hiu.cas.cz
VYSKOČIL Aleš, Mgr., Ph.D. 532 290 510 Brno
319
vyskocil@brno.avcr.cz
ZÁRUBA František, Mgr., Ph.D. 225 443 245 339a zaruba@hiu.cas.cz
ZELENKA Jan, PhDr., Ph.D. 225 443 246 339 zelenka@hiu.cas.cz
ZUBÁKOVÁ (roz. JEDLIČKOVÁ) Blanka, PhDr. -- -- zubakova@hiu.cas.cz
ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. 225 443 323 141b zudova@hiu.cas.cz
ŽÁKOVÁ Michaela, PhDr., Ph.D. 225 443 244 339b zakova@hiu.cas.cz
ŽEMLIČKA Josef, prof. PhDr., DrSc. 225 443 246 339 zemlicka@hiu.cas.cz 

Bibliografie pracovníků Historického ústavu publikovaná v rámci Automatizovaného systému evidence publikací AV ČR (ASEP)