Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Seznam pracovníků

Pracovník  Telefon Pracoviště E-mail
BARON Roman, Mgr., Ph.D. 225 443 248 341 baron@hiu.cas.cz
BATĚK Tomáš 225 443 254,
225 443 255
107 batek@hiu.cas.cz
BLECHOVÁ Lenka, PhDr., Ph.D. 225 443 247 340 blechova@hiu.cas.cz
BOBKOVÁ-VALENTOVÁ Kateřina, Mgr., Ph.D. 225 443 236 338 valentova@hiu.cas.cz
BOLOM-KOTARI Sixtus, PhDr., Ph.D. 225 443 245 339a bolom-kotari@hiu.cas.cz 
BOUBÍN Jaroslav, PhDr., CSc. 225 443 246 339 boubin@hiu.cas.cz 
BUŇATOVÁ Marie, Mgr. Dr. phil. 225 443 337 328 bunatova@hiu.cas.cz
CIBULKA Pavel, PhDr., CSc. 532 290 506 Brno
315
cibulka@brno.avcr.cz
ČEPELÁKOVÁ Hana, Mgr. 225 443 247 340 cepelakova@hiu.cas.cz
ČERNUŠÁK Tomáš, PhDr. Mgr, Ph.D. 532 290 507 Brno
316
cernusak@brno.avcr.cz 
ČÍŽEK Petr 225 443 203 329 cizek@hiu.cas.cz  
DEJMEK Jindřich, PhDr., DSc. 225 443 244 339b dejmek@hiu.cas.cz
DOLEŽALOVÁ Eva, PhDr., Ph.D. 286 892 533,
225 443 307
334 dolezal@hiu.cas.cz 
DOSKOČIL Zdeněk, PhDr., Ph.D. 602 685 403,
225 443 235
327 doskocil@hiu.cas.cz
DVOŘÁČKOVÁ (MALÁ) Dana, PhDr., Ph.D. 225 443 247 340 dvorackova@hiu.cas.cz
FRIEDL Jiří, doc. PhDr., Ph.D., DSc. 532 290 509 Brno
318
friedl@brno.avcr.cz
HANELOVÁ Věra, Mgr. 225 443 239 334a hanelova@hiu.cas.cz
HAVLÍK Jiří M., PhDr., Ph.D. -- -- havlikjiri@seznam.cz
HLADKÝ Ladislav, doc. PhDr., CSc. 532 290 503 Brno
311
hladky@brno.avcr.cz
HLAVAČKA Milan, prof. PhDr., CSc. 225 443 243 339c hlavacka@hiu.cas.cz
HLAVÁČKOVÁ (roz. KAŠPÁRKOVÁ)  Jarmila, Mgr., Ph.D. 225 443 247 340 hlavackova@hiu.cas.cz
HOLUBEC Stanislav, doc. PhDr., Ph.D. et Ph.D. 225 443 244 339b holubec@hiu.cas.cz
HOLÝ Martin, doc. PhDr., Ph.D. 286 890 189,
225 443 251
343b, 346 holy@hiu.cas.cz
HORČÁKOVÁ Václava, PhDr. 225 443 305 334b horcakova@hiu.cas.cz
HRACHOVEC Petr, PhDr., Ph.D.

225 443 236

338 hrachovec@hiu.cas.cz
HRBEK Jiří, PhDr., Ph.D. 225 443 236 338 hrbek@hiu.cas.cz
IRMANOVÁ Eva, PhDr., CSc. 225 443 248 341 irmanova@hiu.cas.cz 
JÍLKOVÁ Petra, Mgr. 225 443 260 121 jilkova@hiu.cas.cz
JUST Jiří, Mgr., Th.D. 225 443 236 338 just@hiu.cas.cz
KAAR Alexandra, Mag., Mag., Dr. 225 443 260 121 kaar@hiu.cas.cz
KESSLER Vojtěch, Mgr., Ph.D. 225 443 242 339d kessler@hiu.cas.cz
KIRYU Yuko, Ph.D. 225 443 243 339c kiryu@hiu.cas.cz
KISTANOVÁ Marta, Mgr. 225 443 238 329 kistanova@hiu.cas.cz
KLIČKOVÁ Barbora, Bc. et Bc. 286 890 189,
286 887 513,
225 443 252
347 sekretariat@hiu.cas.cz klickova@hiu.cas.cz
KOFRÁNKOVÁ Václava, PhDr., Ph.D. 225 443 248 341 kofrankova@hiu.cas.cz
KOZLÍK David, Bc. -- -- kozlik@hiu.cas.cz
KOZOHORSKÁ Jana 225 443 233 305 j.kozohorska@hiu.cas.cz
KRAFL Pavel Otmar, prof. PhDr., Dr. 532 290 504 Brno
312
krafl@brno.avcr.cz
KRÁLOVÁ Jana 532 290 501 Brno
314
kralova@brno.avcr.cz
KŘÍŽOVÁ (roz. PROCHÁZKOVÁ) Lenka, Mgr. et Bc.                            -- prochazkova@hiu.cas.cz
KUBALOVÁ Aneta, Mgr. et Bc. 225 443 238 329 kubalova@hiu.cas.cz
KUČERA Martin, doc. PhDr., CSc. 602 685 403,
225 443 234
326 kucera@hiu.cas.cz
KUCHAŘOVÁ Hedvika, Mgr., Ph.D. -- -- hedvika@strahovskyklaster.cz
KYNCL Vojtěch, PhDr., Ph.D. 225 443 248 341 kyncl@hiu.cas.cz
MAKARIUSOVÁ Marie, PhDr. 602 685 403,
225 443 234
326 makariusova@hiu.cas.cz
MARKOVÁ Markéta, PhDr., Ph.D. 225 443 305 334b markova@hiu.cas.cz
MARTÍNEK Jiří, RNDr., Ph.D. 225 443 234 326 martinek@hiu.cas.cz
MIKESKOVÁ Dagmar 286 889 649,
225 443 231
315 mikeskova@hiu.cas.cz
MIKULEC Jiří, prof. PhDr., CSc. 225 443 236 338 mikulec@hiu.cas.cz
NĚMEČEK Jan, doc. PhDr., DrSc. 286 892 530,
225 443 250
334  nemecek@hiu.cas.cz
NĚMEČKOVÁ Lenka, Bc., DiS.  --  -- nemeckova@hiu.cas.cz
NOVOTNÝ Jaroslav 225 443 337 328 novotny@hiu.cas.cz
NOVOTNÝ Gustav, PhDr., CSc. 532 290 509 Brno
318
novotny@brno.avcr.cz
NYEMRYTS Inna 225 443 317 308 nyemryts@hiu.cas.cz
ONDO GREČENKOVÁ Martina,
PhDr., Ph.D.
225 443 236 338 grecenkova@hiu.cas.cz
PÁNEK Jaroslav, prof. PhDr., DrSc.

225 443 318

 345 panek@hiu.cas.cz
PATÁK Josef, Mgr. 225 443 238 329 patak@hiu.cas.cz
PITTNEROVÁ Ivana, Mgr. 225 443 230 315a pittnerova@hiu.cas.cz
POKORNÁ Magdaléna, doc.
PhDr., CSc.
225 443 245 339a pokorna@hiu.cas.cz
PROKŠ Petr, PhDr., CSc. 225 443 244 339b proks@hiu.cas.cz 
RAKOVÁ Svatava, prof. PhDr., CSc. 225 443 249 341  rakova@hiu.cas.cz 
RAŠKA Jakub, Mgr. 225 443 243 339c raska@hiu.cas.cz
REXA Jan 225 443 238 329
320 studovna
rexa@hiu.cas.cz
REXOVÁ Kristina, PhDr. 225 443 239 334a rexova@hiu.cas.cz 
ŘEPA Milan, Mgr., Ph.D. 532 290 508 Brno
317
repa@brno.avcr.cz
SEDLÁČEK Petr, Mgr. -- -- sedl.petr@gmail.com
SEMOTANOVÁ Eva, prof. PhDr., DrSc. 225 443 237 216 semotanova@hiu.cas.cz
SLAVÍČEK Jan, PhDr., Ph.D. 225 443 245 339a slavicek@hiu.cas.cz
SMOLÍKOVÁ Lenka 532 290 500 Brno
309
smolikova@brno.avcr.cz
STERNECK Tomáš, Mgr., Ph.D. 387 775 070 České Budějovice sterneck@hiu.cas.cz
SYNOVCOVÁ BOROVIČKOVÁ Jana, Mgr., Ph.D. -- -- jana.borovickova@ruk.cuni.cz
SZAJKÓ Vojtěch, Mgr., Ph.D. 602 685 403,
225 443 234
326 szajko@hiu.cas.cz
ŠEBEK Jaroslav, doc, Mgr., Ph.D. 225 443 242 339d sebek@hiu.cas.cz 
ŠIMŮNEK Robert, PhDr., Ph.D., DSc. 225 443 260 121 simunek@hiu.cas.cz
ŠÍSTEK František, M. A., Ph.D. 225 443 242 339d sistek@hiu.cas.cz
ŠKERLOVÁ Jana, Mgr., Ph.D. 532 290 510 Brno
319
hrabcova@brno.avcr.cz
ŠUBROVÁ Pavlína, DiS.  225 443 232 314 subrova@hiu.cas.cz
VEČEŘE Vojtěch, Mgr. 225 443 247 340 vecere@hiu.cas.cz
VELKOVÁ Alice, doc. PhDr., Ph.D. 225 443 242 339b velkova@hiu.cas.cz 
VLČEK Radomír, doc. PhDr., CSc. 532 290 502 Brno
310
vlcek@brno.avcr.cz
VORÁČEK Emil, PhDr., DrSc. 225 443 248 341 voracek@hiu.cas.cz
VOŠAHLÍKOVÁ Pavla, doc. PhDr., DrSc. 602 685 403,
225 443 235
327 vosahlikova@hiu.cas.cz
VYSKOČIL Aleš, Mgr., Ph.D. 532 290 510 Brno
319
vyskocil@brno.avcr.cz
ZELENKA Jan, PhDr., Ph.D. 225 443 246 339 zelenka@hiu.cas.cz
ZUBÁKOVÁ (roz. JEDLIČKOVÁ) Blanka, PhDr. 225 443 244 339b jedlickova@hiu.cas.cz
ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. 225 443 244 339b zudova@hiu.cas.cz
ŽEMLIČKA Josef, prof. PhDr., DrSc. 225 443 246 339 zemlicka@hiu.cas.cz 

Bibliografie pracovníků Historického ústavu publikovaná v rámci Automatizovaného systému evidence publikací AV ČR (ASEP)